Loading...

100 de zile de dezamăgiri și minciună

Guvernul  Maiei Sandu și-a prezentat raportul de activitate în primele 100 de zile de mandat.  Nici o guvernare n-a reușit să dezamăgească poporul în primele 100 de zile în așa măsură în care a făcut-o guvernarea PAS. Printre cele 148 de acțiuni raportate triumfal de guvernare nu vom găsi:   

 1. Subordonarea politică și de nemușug  a tuturor ramurilor puterii în stat și a instituțiilor publice
 2. Explozia prețurilor și reducerea drastică a capacității de cumpărare a populației
 3. Amendarea conjuncturală a legislației cu scopul de a captura instituțiile publice și de a epura cadrele profesioniste din instituții
 4. Lipsa totală de transparență a procesului decizional, tâinuirea de populație a prețului la gazele naturale procurate pe bani public, etc.
 5. Subordonarea politică a Companiei Teleradio-Moldova și reintroducerea pentru prima dată după 1991 a cenzurii în mass-media
 6. Angajarea rudelor Maiei Sandu în funcții publice cu salarii exorbitante
 7. Angajarea avocatului personal al Maiei Sandu în funcția de Avocat al Poporului și membru al Consiliului Superior al Procurorilor
 8. Angajarea judecătorilor servili corupți în cele mai înalte instanțe judecătorești    
 9. Ignorarea angajamentelor Republicii Moldova asumate prin Acordul de Asociere 
 10. Ignorarea opiniei Comisiei de la Venezia în privința reformelor în justiție
 11. Tensionarea relatiilor cu UTA Gagauzia
 12. Incetarea achitarii indemnizatiei de 16 mii lei pentru medicii nevaccinati.
 13. Incetarea achitarii indeminzatiei de 100 mii lei pentru urmașii medicilor nevaccinați decedați în urma complicațiilor de COVID19
 14. Majorarea chelltuielilor pentru întreținerea instituției prezidențiale cu peste 4 mln.lei, față de anul trecut
 15. Majorarea numărului de ministere și funcționari publici, care a provocat creșteri substanțiale de costuri pentru întreținere
 16. Evaluarea eficienței CNPF prin numărul de like-uri
 17. Tăinuirea listei conditionalităților cu FMI
 18. Promovarea actelor legislative și normative fără asigurarea unui proces de consultare veridic 
 19. Mințirea pensionarilor cu majorarea pensiei minime, în paralel cu anularea suportului bănesc unic achitat periodic celor mai vulnerabile categorii ale populației
 20. Calendarul bugetar-fiscal compromis

Cele 148 de acțiuni raportate sunt în mare parte activități lansate înainte de instaurarea acestui guvern, iar unele sunt absolut nesemnificative. Cel mai grav este, însă, includerea în această listă a unor acțiuni, care nu au fost executate. O asemenea minciună față de societate poate să-și permită doar o guvernare iresponsabilă. De exemplu acțiunile 10, 42,43,44, 46 nu sunt îndeplinite. 

Vă propunem mai jos o analiză a stării reale de lucruri în privința îndeplinirii celor 148 de acțiuni de către guvernul Maiei Sandu. 


 

 

Acțiuni raportate de guvern

Realitatea

1

1. Am crescut pensia minimă la 2.000 de lei şi am majorat pensia minimă pentru dizabilitate prin Hotărârea Guvernului nr. 162/2021 cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat. În total, 339 636 beneficiari de pensii au beneficiat de majorarea pensiei până la pensia minimă stabilită pentru fiecare tip de pensie.

 

 

Guvernul a asigurat majorarea nominală a acestor prestații, dar pierderea controlului asupra inflației a diminuat în realitatea  mărimea acestora.

 

2

Alocaţia pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere a crescut de la 950 de lei la 1.600 de lei lunar. De această creștere se bucură 13.200 de beneficiari.

 

3

Începând cu 1 octombrie 2021 a crescut alocaţia lunară de stat pentru toate categoriile de beneficiari (cca 37.698 de beneficiari), după cum urmează: a. cu 550 lei pentru cca 2.621 de persoane cu dizabilități, urmare a rănirii, contuzionării sau schilodirii în conflicte sau la lichidarea avariei de la Cernobîl; b. cu 250 lei pentru cca 26.986 participanţi la conflicte militare, lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, precum și pentru cca 6.926 de victime reabilitate ale represiunilor politice;

 

4

Ajutorul a crescut de la 500 la 700 de lei pe lună pentru o perioadă de 5 luni (noiembrie-martie); b. Numărul de beneficiari este extins de la 220.000 de familii la 300.000 de familii;

 

Efectul real al acestei acțiuni este diminuarea de la 108 m.c. până la 63 m.c. de gaz a volumului acoperit de această prestație socială.

Totodată, încadrarea țintită a tuturor  familiilor/persoanelor social-defavorizate la prestația de ajutor pentru perioada rece a anului nu va fi realizată, deoarece la calcularea venitului familiei/persoanei nu este ignorat suplimentul de solidaritate (stabilit pentru atingerea plafonului pensiei minime).

E salutabilă majorarea numărului de beneficiari.

5

Am creat un mecanism de compensare parțială de către stat a facturii la gaze naturale și încălzire pentru a atenua impactul creșterii tarifelor asupra populației: a. Consumul de până la 50 metri cubi de gaze naturale va fi calculat la tarif de 6,8 lei, statul va achita diferența de tarif de 4,3 lei; b. Consumul de la 50 mc la 150 mc va fi calculat la tarif de 7,9 lei, statul va achita diferența de tarif de 3,2 lei; c. Consumul de agent termic va fi compensat de stat în felul următor - prima gigacalorie consumată va fi compensată jumătate din creșterea de tarif, adică aproximativ 450 de lei per familie, lunar

 

Acțiune declarativă, deoarece consumatorii vor avea de achitat în mediu de 2 ori mai mult pentru gaz decât anterior.

Lipsa oricărei compensări pentru agenții economici transpune povara majorării tarifului la gaz până la 11,08 lei/m.c. tot pe consumatori.

6

Banii confiscați de Marea Britanie de la Luca Filat finanțează angajarea suplimentară și salarizarea pentru o perioadă de patru luni, a circa 543 asistenți personali. Decizia a fost consemnată în Memorandumul de Înțelegere între Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Guvernul Republicii Moldova și va finanța oferirea asistenţei şi îngrijirii copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi severe, în vederea favorizării independenţei şi integrării lor în societate.

 

Procesul de recuperare a acestor bani a fost lansat încă în 2020 prin adresarea autorităților către guvernul britanic.

E ilar, când reprezentanții guvernului pe perioada căruia Filat a furat banii, să se laude cu recuperarea miliardelor furate.

7

Am continuat Proiectul de construcție a locuințelor sociale pentru creșterea accesului persoanelor socialmente vulnerabile la locuințe. În acest sens, au demarat negocierile privind lansarea Fazei III a Proiectului, care pe lângă construcția locuințelor sociale va include și componenta privind reabilitarea căminelor studențești și construcția azilurilor pentru bătrâni. Proiectul va duce la îmbunătățirea condițiilor locative la locuințe adecvate prin construcția a cca 1000 de locuințe pentru aproximativ 2100 de persoane socialmente vulnerabile.

 

Este salutabilă asigurarea continuității politicilor publice. De menționat că acest proiect este lansat de mult timp, iar guvernul actual nu are nici un merit la conceptualizarea și promovarea acestuia.

8

Am suplinit cu 15,0 mil. lei programul de stat Prima Casă. De asemenea, am deblocat procedura de acordare a compensațiilor în cadrul programului.

 

Acțiune realizată. Felicităm guvernul pentru alocarea acestor mijloace și pentru decizia de a continua Programul, care și-a demonstrat eficiența. Ținând cont de atitudinea anterioară a PAS asupra acestui Program, existau îngrijorări rezonabile privind stoparea acestuia.

10

Am diminuat tariful pentru testele PCR de la 750 la 300 lei.

 

Fals.

Tariful pentru serviciile de testare prestate populației nu au scăzut. Prin această acțiune Guvernul a diminuat sumele achitate de către CNAM instituțiilor medico-sanitare publice pentru efectuarea testelor cu titlu gratuit pentru anumite categorii de pacienți. La mod practic, această „realizare” nu are nici un impact pentru persoanele fizice.

11

Am creat grupul de Monitori ai Ministerului Sănătății în cadrul Serviciului 112. Am asigurat monitorizarea centralizată a persoanelor infectate cu COVID-19, în special a 6 celor care se tratează la domiciliu, dar și a celor plasați în regim de autoizolare, de către studenții anului VI a USMF „Nicolae Testemițanu”. Am creat pentru acest scop un sistem informațional de monitorizare. Astfel am redus povara asupra serviciului spitalicesc am asigurat o monitorizare mai reușită a persoanelor cu COVID-19 și spitalizarea la timp a cazurilor grave.

 

Acțiune declarativă, or dublarea numărului de decese și majorarea substanțială a cazurilor de infectare cu COVID19 denotă ineficiența gestionării de către acest guvern a crizei sanitare.

12

Am completat componența Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică (CNESP) cu membri specialiști-medici în număr de nu mai puțin de 50% din comisie.

 

Acțiune de PR, care nu a sporit eficiența măsurilor întreprinse de această Comisie. Opinia specialiștilor-medici este de cele mai multe ori ignorată.

13

Am aprobat pachetul de măsuri pentru susținerea salariaților și angajatorilor pe perioada pandemiei Covid-19: acordarea indemnizațiilor și compensaților salariaților în cazurile: de sistare a procesului educațional în regim fizic, acordarea zilelor libere pentru vaccinare și șomaj tehnic.

 

Acțiunea nu vizează cei circa 240 mii de angajați din sectorul public. Cadrul normativ secundar aprobat reglementează mecanismele de aplicare a acestor măsuri doar pentru angajații din sectorul real.

14

Am actualizat protocoalele clinice naționale privind infecția și managementul complicațiilor COVID-19. În rezultat am obținut o calitate mai bună a tratamentului.

 

Acțiune realizată cu periodicitate în baza recomandărilor OMS, Comisiilor de specialitate

15

Am asigurat accesul la vaccin în următoarele cantități: a. 255.060 doze vaccin Pfizer achiziționațe; b. 70.000 doze vaccin Sinovac în calitate de donație din partea Turciei cu distribuire prioritară în raioanele malului stâng al Nistrului c. 30.000 doze vaccin Astra Zeneca în calitate de donație din partea Letoniei d. 26.500 doze vaccin Astra Zeneca în calitate de donație din partea Lituaniei

 

Este tendențioasă afirmația de „asigurare a accesului la vaccin”, or accesul a fost asigurat de Guvernele anterioare. Actualmente se suplinesc stocurile de vaccinuri puse la dispoziția populației.

Mulțumim partenerilor externi pentru susținerea permanentă a populației RM în lupta cu pandemia COVID-19.

În context, este de menționat că Guvernul actual a compromis campania de vaccinare, iar ritmurile de vaccinare în ultimele 100 de zile sunt net inferioare perioadei anterioare.

16

Am coordonat mai multe campanii de promovare a vaccinării: a. Campaniei de informare în farmacii cu implicarea farmaciștilor în rol de ambasadori ai vaccinării (peste 100 farmacii din 4 rețele naționale), în parteneriat cu Asociația Farmaciștilor și cu suportul UE și OMS; b. Campaniei de mobilizare și informare a tinerilor ”Pune umărul, vaccinează-te!”, în parteneriat cu Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină și Consiliul Rectorilor din Moldova, cu suportul UE și OMS; c. Campania „Vaccinarea în satul tău”, cu suportul Băncii Mondiale - echipele mobile de specialiști în sănătate publică și comunicare au realizat activități de promovare a vaccinării în localități din 13 raioane; d. Săptămâna de Imunizare anti-Covid-19 25-31.10.2021 cu amenajarea punctelor mobile de vaccinare (26 puncte de vaccinare deschise în 3 rețele de supermarketuri din țară și 2 mall-uri din capitală, 16 puncte în fabrici, piețe, farmacii), mobilizare comunitară cu echipele de voluntari în 170 localități din 20 raioane. Au fost vaccinate 33.664 de persoane.

 

Guvernul actual a compromis campania de vaccinare, iar ritmurile de vaccinare în ultimele 100 de zile sunt net inferioare perioadei anterioare.

17

Am asigurat o finanțare suplimentară anti-Covid de 24,8 milioane de euro prin ratificarea Acordul de finanțare dintre RM și AID / Proiectul „Răspuns de Urgență la COVID-19” pentru asigurarea necesităților în vaccin pentru anul 2022 și altor consumabile aferente vaccinării.

 

Lipsa de transparență în privința acestei achiziții trezește multe semne de întrebare. Iar eșecul campaniei de vaccinare deja a dus la casarea unor cantități semnificative de vaccin. Dacă nu poți administra cantitățile existente de vaccin, care este sensul să împrumuți 500 mln. lei pentru a procura altele?

18

Am implementat un nou sistem de monitorizare regulată a stocurilor de medicamente și echipamente de protecție în cadrul IMSP, ceea ce a asigurat din 6 august până în prezent IMSP cu: 67 de unități de concentratoare de oxigen; 33 unități de dispozitive de respirație artificială/ventilatoare; 500 pulsoximetre; 2 ultrasonografe; 20 monitoare pentru pacient; 5 termometre cu infraroșu fără contact; 65.400 perechi de mănuși; 410.900 măști de protecție; 226.246 măști respiratorii; 50.200 ochelari de protecție; 49.400 combinezoane de maximă protecție; 500 de costume de protecție; 57.500 halate de unică folosință; 12.000 seringi de unică folosință de 2ml, 5ml și 10 ml; 800 de litri de dezinfectant de mâini; 100 de litri de dezinfectant pentru suprafețe.

 

Acțiuni insuficiente, or sunt tot mai frecvente cazurile când pacienții internați în spitalele raionale sunt impuși să procure pe cont propriu cele necesare pentru tratament. Contrar declarațiilor Ministerului Sănătății, instituțiile spitalicești continue să raporteze insuficiența unor articole parafarmaceutice și medicamente.

 

 

Totodată, se atestă o lipsă de transparență a mecanismului de dotarea a instituțiilor medicale cu dispozitive medicale, echipamente de protecție și medicamente din achizițiile publice realizate de minister și donațiile primite din partea partenerilor externi. Nu este clară nici procedura de distribuire către instituțiile medicale.

19

Guvernul Ungariei și NATO au oferit RM, cu titlu de donație, un lot de 20 de ventilatoare cu o valoare totală de 1,4 milioane de euro, pentru a ajuta RM în contextul pandemiei COVID-19.

 

Meritul primirii ajutoarelor umanitare nu poate fi atribuit unui guvern

 

20

În septembrie 2021, Guvernul SUA a oferit RM o donație în valoare de peste 600 de mii de dolari SUA (lot de echipamente medicale pentru a înfrunta mai eficient pandemia de COVID-19, și anume 13 ventilatoare de respirație asistată și alte dispozitive medicale, distribuite Centrului Mamei și Copilului din Chișinău, Spitalului Raional Cahul, Spitalului Raional Bălți, și Institutului de Medicină Urgentă din Chișinău).

 

21

Au fost desfășurate 138.520 verificări ale persoanelor aflate sub incidența regimului de autoizolare și 50.354 verificări ale agenților economici privind conformarea la regulile epidemiologice.

 

Aceste măsuri nu au contribuit la gestionarea mai eficientă a crizei pandemice

25

Situația la 11 noiemrbie: Țara a ieșit din cod roșu - suntem în portocaliu cu 220 cazuri la 100 mii la media europeană (227). Zone roșii au rămas Chișinăul (281 cazuri), Bălți (322), Glodeni și Vulcanesti cu câte 250 cazuri și Transnistria cu 541, regiunea cu cea mai gravă situație, în special la decese. Rata de transmitere a infecției/contagiozitate rămâne a fi mai jos de 1.0 = 0,91, ceea ce confirmă prognozele de descreștere a valului pandemic.

 

La 11 noiembrie țara a înregistrat un nou antirecord de decese, care este de circa 3 ori mai mare decât cel înregistrat pe parcursul anului 2020.

 

Totodată, unele hotărâri ale CNESP au fost emise cu multiple încălcări: clauza de emitere care s-a făcut referire în mod eronat, obligativitatea testării pedagogilor care a fost impusă în lipsa unui temei legal, rezultat din starea de urgență în sănătate publică.

26

Am inițiat procedurile care au dus la declararea Stării de alertă, ulterior a stării de urgență pe piața gazelor naturale, aceasta a permis abilitarea companiei de stat Energocom să facă pentru prima oară în istoria țării achiziții de gaze naturale de pe piața spot europeană. Achizițiile prin Energocom au permis menținerea presiunii în rețeaua națională de distribuție și asigurarea intermitentă cu gaze naturale a consumatorilor casnici și industriali în luna octombrie.

 

Acțiunile iresponsabile și neprofesioniste ale guvernului au provocat criza, iar instituirea stării de urgență nu este un merit – este o consecință a acestor acțiuni.

27

Am creat un centru de comandă interinstituțional la sediul IGSU care a monitorizat non-stop situația în rețelele naționale energetice, la întreprinderile și obiectele strategice și a verificat rezervele și pregătirea pentru toate scenariile de derulare a crizei.

 

Criza a fost provocată de această guvernare, iar acțiunile ulterioare sunt menite să corecteze erorile comise.

 

28

Am creat o celulă de criză care a coordonat eforturile diplomatice și a oferit suport în comunicare, negociere și expertiză juridică și tehnică pe tot parcursul crizei.

 

29

Am facilitat semnarea contractului între S.A. Moldovagaz și S.A.P. „Gazprom” în condiții cât mai avantajoase pentru Republica Moldova, conform competențelor legale - urmare negocierilor cu Federația Rusă. Contractul privind furnizarea gazelor naturale din 29.12.2006, a fost prelungit pe o perioadă de 5 ani.

 

Semnarea unui Contract de livrare a gazelor care provoacă majorarea tarifului intern de 2,4 ori este un eșec, nu realizare.

30

În vederea sprijinirii țării noastre în contextul crizei generate de problemele de aprovizionare și de majorare substanţiale a prețurilor la gazele naturale, UE a anunțat, în marja Consiliului de Asociere, disponibilitatea de a oferi RM o asistență suplimentară nerambursabila de 60 milioane euro;

 

Este o realizare a contribuabililor UE, nicidecum a Guvernului RM.

Salutăm ajutorul acordat de UE, dar el este acordat poporului țării, nu guvernului.

31

Am deblocat finanțarea externă și am negociat un nou program economic cu FMI. Am reușit să accesăm mai multe fonduri, inclusiv granturi de precum 21,4 mil. euro ,,Suport pentru Reforma Poliției” și 15 mil. euro în cadrul programului ,,Contractul de Reziliență COVID-19 pentru Republica Moldova”.

 

Finanțarea nu era blocată, iar mijloacele financiare recepționate pe parcursul anului 2020 nu sunt mai mici decât în 2021. Programul cu FMI a fost negociat în iulie-august 2020, iar guvernul actual a negociat doar condițiile preliminare suplimentare, care sunt tăinuite de actuala guvernare.

32

Am rectificat, în termeni restrânși, bugetul de stat pentru anul 2021 prin care am alocat fonduri către programe și măsuri cu impact social și economic, dar și un suport financiar de circa 28 mil. lei entităților implicate în acțiuni de combatere a pandemiei Covid-19. Totodată, am suplinit fondurile de urgență ale guvernului cu circa 495 mil. lei, pentru a fi pregătiți să facem față unor eventuale noi provocări.

 

Rectificarea a fost efectuată cu mare întârziere, ceea ce a provocat rețineri de salarii la pedagogi de 3 luni..

33

La 8 octombrie UE a desbursat 50 milioane de euro Republicii Moldova în calitate de asistență macro-financiară. Această debursare face parte din pachetul de asistență 11 macro-financiară de urgență (AMF), banii sunt destinați pentru a sprijini eforturile de combatere a pandemiei Covid-19 în Moldova.

 

Este tranșa a 2-a a programului OMNIBUS semnat cu UE de către guvernul precedent, iar prima tranșă de 50 mln. EURO a fost primită în 2020.

37

Am definitivat și promovat „pachetul de digitalizare în economie” care prevede, printre altele, posibilitatea realizării la distanță a procedurilor de înregistrare și/sau modificare a documentelor de constituire a întreprinderilor; instituirea normelor privind posibilitatea utilizării semnăturii electronice avansate calificate pentru autentificarea și interacțiunea la distanță, inclusiv în contextul raporturilor de muncă, precum și recunoașterea semnăturilor electronice din UE.

 

Acțiunea a fost inițiată, urmează a fi întreprinse acțiuni suplimentare pentru finalizarea acesteia.

41

Am demarat colaborarea cu Ministerul Economiei și Energiei al Republicii Federale Germania în domeniul instruirii și perfecționării managerilor de afaceri.

 

Acțiune declarativă.

42

Am aprobat hotărârea de Guvern cu privire la aprobarea Programului de finanțare și mentorat pentru întreprinderi sociale pentru anii 2021-2025, prin care am propus un pachet de servicii integrate de promovare, formare profesională în domeniul antreprenoriatului social, mentorat pentru dezvoltarea afacerii și monitorizare a impactului social și economic generat în comunitate.

 

Fals.

O asemenea HG nu a fost aprobată.

43

Am aprobat Programul de transformare digitală a ÎMM-lor cu scopul de a valorifica potențialul lor inovator și accesul acestora pe piețele internaționale.

 

Fals.

O asemenea HG nu a fost aprobată

44

Am aprobat Programul „A doua șansă” dedicat IMM-urilor în dificultate care vor fi susținute prin utilizarea instrumentelor de avertizare timpurie pentru sprijinirea afacerilor pentru a îmbunătăți abilitățile antreprenorilor și a ajuta întreprinderile respective să-și rezolve la timp problemele financiare și să evite insolvența.

 

Fals.

O asemenea HG nu a fost aprobată.

45

Am aprobat proiectul de lege privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectelor de producție și a instalațiilor tehnice potențial periculoase în scopul sporirii siguranței și sănătății publice.

 

Acțiune realizată.

46

Am aprobat Programul de susținere a inovației digitale și startup-urilor tehnologice care prevede crearea unui mecanism de finanțare a inovației digitale și startup-urilor tehnologice în scopul susținerii prin granturi a inovației digitale, păstrării în economia națională a valorii adăugate din vânzarea produselor și serviciilor inovative și identificării clienților din alte industrii.

 

Fals.

O asemenea HG nu a fost aprobată.

48

Am deblocat procesul de achitare a datoriilor către producătorii agricoli care nu au primit subvenții post-investiționale pentru anul 2020.

 

Nicidecum nu este vorba de deblocare a achitării subvențiilor. A fost extins termenul pentru corectarea greșelilor tehnice din dosarele producătorilor agricoli eligibili pentru subvenții, fapt ce a fost imposibil pentru aprobare de către un Guvern interimar.

63

În perioada de referință au fost finalizate 12 proiecte de dezvoltare regională: 4 proiecte finanțate din FNDR (Aprovizionare cu apă și sanitație - 1 proiect; Eficiența energetică a clădirilor publice - 1 proiect; Infrastructura drumurilor regionale și locale – 1 proiect; Sporirea atractivității turistice – 1 proiect) și 8 proiecte cu finanțare din surse externe (Aprovizionare cu apă și sanitație - 5 proiecte, Eficiența energetică a clădirilor publice - 3 proiecte). Urmare a realizării proiectelor menționate au fost atinși următorii indicatori: a. 192,5 km rețele de apeduct; b. 18 km rețele de canalizare; c. 9 localități cu acces la sistemul de aprovizionare cu apă și canalizare; d. 2 localități cu acces la sistemul de canalizare; e. 39 388 cetățeni cu acces la sistemul de aprovizionare cu apă potabilă; f. 6900 cetățeni cu acces la sistemul de canalizare. g. 1 251 persoane beneficiare de condiții îmbunătățite prin măsuri de eficiență energetică, inclusiv: elevi, cadre didactice, personal auxiliar; h. 90 763 persoane (Găgăuzia) potențial beneficiare de condiții de îmbunătățire prin măsuri de eficientă energetică, inclusiv: pacienți, cadre medicale, personal auxiliar. i. 19,25 km infrastructură de drum construite; j. 5 localități cu acces la drumul construit; k. 14 000 cetățeni cu acces la drumul construit. l. 1 obiect turistic inclus în circuitul turistic.

 

Susținem continuitatea proiectelor de dezvoltare regională a infrastructurii. Apreciem efortul profesioniștilor implicați în acest proces.

65

Am majorat salariile personalului auxiliar din spitale cu 57%. Majorarea a inclus, munca angajaților auxiliari - lăcătuși, ingineri, electricieni etc. – de la 2.470 la 3.840 lei pentru muncitori necalificați; de la 3.240 la 5.040 lei la muncitori calificați; de la 5.850 la 9.090 lei la specialiștii cu studii superioare.

 

De menționat că prin această  majorare a fost vizat personalul auxiliar din instituțiile medico-sanitare publice finanțate din Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală. În instituțiile medicale departamentale, finanțate din bugetul de stat (în baza Legii nr. 270/2018) nu au fost operate careva majorări, astfel, la moment, se atestă un decalaj de peste 80% în nivelul de salarizare a personalului auxiliar din IPSM finanțate din FAOAM și IMPS finanțate din BS.

70

Am actualizat Lista Medicamentelor Esențiale, care nu a mai fost actualizată din 2011, deși conform recomandărilor OMS, este necesară actualizarea odată la doi ani.

 

Acțiune inițiată la finele a. 2019, la care au lucrat reprezentanții Ministerului, CNAM, AMDM, OMS, Comisiilor de specialitate și mediului academic timp de 2 ani, iar rezultatul a fost asumat de actuala guvernare.

Documentul a fost propus pentru discuții publice la data de 30.07.2021

71

Am facilitat procesul de înregistrare a medicamentelor pe piața farmaceutică pentru creșterea numărului de medicamente eficiente și calitative incluse în Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor. Am completat procedurile de înregistrare de noi medicamente, procedura condiționată (pentru 1 an) – cu evaluarea dosarelor în timp de 10 zile în cazul situațiilor de urgență și de importanță majoră pentru sistem, ca de ex. pandemia; procedura accelerată de recunoaștere unilaterală – cu evaluarea dosarelor în 10 zile pentru produsele medicamentoase autorizate deja de EMA, FDA; procedura colaborativă pentru medicamentele precalificate de OMS. Aceste proceduri permit un acces majorat și rapid la medicamente de calitate disponibile pe piața europeană și internațională.

 

Cazul medicamentului „Arbidol” este foarte elocvent pentru a afirma contrariul.

72

Am sporit accesul la medicamente sigure, calitative și eficiente prin revizuirea și îmbunătățirea procedurii de formare a prețurilor la medicamente. Urmare a modificării mecanismului de compensare a medicamentelor, impactul va consta în sporirea accesibilității economice a populației la medicamente din categoria ”parțial compensate”. 17 Numărul anual al beneficiarilor unici de medicamente parțial compensate este în mediu cca 500 mii persoane.

 

Această compensare a fost posibilă datorită majorării fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală la compartimentul medicamentelor compensate pentru a. 2021 cu circa 23 milioane lei, precum și în contextul rezervelor formate de surse financiare destinate medicamentelor compensate, cauzate de rata joasă de prescriere a medicamentelor compensate în anul curent (67% din suma totală anuală utilizată la 10 luni 2021).

Totodată, a fost majorată compensarea medicamentelor existente în Listă, fiind ignorate zecile de dosare depuse de către Comisiile de specialitate pentru includerea în compensare a unor medicamente noi pentru un număr mare de maladii.

74

În ultimele 100 de zile, țara noastră a beneficiat de aproximativ 90 milioane de euro, prin îndeplinirea condițiilor restante, necesare pentru obținerea celei de-a doua tranșe a Asistenței Macrofinanciare a UE (în sumă de 50 milioane euro credit, în condiții preferențiale), cât și a 36,4 milioane euro, suport direct nerambursabil la bugetul de stat

 

Parțial raportat la acțiunea nr. 33.

77

De la învestirea noului Guvern, dialogul accelerat cu partenerii din străinătate s-a plasat pe o dimensiune calitativ nouă, manifestată atât prin numeroase întrevederi, cât și vizite bilaterale, organizate şi efectuate la Chișinău: a. șeful-adjunct al Administrației președinției Federației Ruse, Dmitrii Kozak, din 10 august, b. ministrul leton de externe, Edgars Rinkēvičs, din 17 august, c. președintele polonez, Andrzej Duda, din 26 august, d. președintele român Klaus Iohannis, din 27 august, e. președintele ucrainean, Volodymyr Zelenskyy din 27 august, f. prim-ministrul Ucrainei, Denis Shmyhal, din 27 august, g. ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, din 27 august, h. ministru francez pentru Europa și afaceri externe, Jean-Yves Le Drian, din 2 septembrie, i. ministrul elen de externe, Nikos Dendias, din 8 septembrie, j. ministrul ceh de externe, Jakub Kulhánek, din 10 septembrie, k. ministrul slovac de externe Ivan Korčok din 15 septembrie, 18 l. ministrul ungar al afacerilor externe și comerțului exterior, Péter Szijjártó, din 17 septembrie, m. președintele german, Frank-Walter Steinmeier, din 29 – 30 septembrie, n. președintele sloven, Borut Pahor, din 1 octombrie, o. asistentul adjunct al secretarului de stat din cadrul Departamentului de Stat al SUA, Robin L. Dunnigan, din 3-5 octombrie 2021, p. ministrul suedez de externe, Ann Linde, din 6 octombrie, în capacitatea de președintă în exercițiu a OSCE,

 

Acțiuni salutabile pentru menținerea dialogului cu partenerii externi. Totodată, se consideră irelevantă menționarea acestor acțiuni ca realizări ale  Guvernului, or acestea fac parte și sunt indispensabile procesului de lucru în realizarea politicii externe.

78

Și un șir de vizite în exterior ale vicepremierului Nicu Popescu care au completat efortul diplomatic al MAEIE pentru avansarea priorităților bilaterale, diplomației economice și sporirea exporturilor: a. la București, la 7 septembrie și 12 octombrie, b. la New York, în cadrul participării delegației Republicii Moldova conduse de președintele Maia Sandu la Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite – 22 – 24 septembrie, c. la Bruxelles, în cadrul delegației Republicii Moldova conduse de prim-ministrul Natalia Gavrilița - 27 septembrie și 28 octombrie, d. la Bruxelles - 11 octombrie, e. la Kiev - 22 octombrie.

 

87

În perioada de raportare, au fost semnate mai multe acorduri în beneficiul cetățenilor noștri: a. Acordul moldo-elen privind cooperarea în domeniul securității sociale (8 septembrie la Chișinău), b. Acordul interguvernamental moldo-lituanian cu privire la conversiunea și recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere (7 octombrie la Vilnius), 20 c. Acordul de Repunere în vigoare a Acordurilor de asistență privind obiectivele de dezvoltare din 2016 între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii (SUA), care a intrat în vigoare din data semnării (semnat la 7 octombrie 2021), d. Convenția de parteneriat între Ministerul Educației și Cercetării R. Moldova, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al R. Moldova, Ambasada Franței, Alianța Franceză din Moldova, Organizația Internațională a Francofoniei și Agenția Universitară Francofonă, care va permite recunoașterea internațională a învățământului bilingv francofon din Republica Moldova și va reconfirma calitatea înaltă a studiilor bilingve în cadrul celor 8 licee incluse în proiect (2 septembrie la Chișinău) e. Protocolul între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei cu privire la amendarea Acordului privind Comerţul Liber între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei, din 13 noiembrie 2003, (Chişinău, 28 august 2021); f. Acordul de repunere în vigoare a Acordurilor de asistentă din 2016 privind obiectivul de dezvoltare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, care actionează prin intermediul Agentiei SUA pentru Dezvoltare Internatională, (Chişinău, 07 octombrie 2021); g. Declaraţia comună de intenţie între Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi Ministerul Federal al Economiei şi Energiei al Republicii Federale Germania privind colaborarea în domeniul instruirii şi perfecţionării managerilor de afaceri din Republica Moldova, (Chişinău, 21 octombrie 2021); h. Cel de-al Unsprezecelea Amendament la Acordul de asistenţă privind obiectivul de dezvoltare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru o guvernare democratică mai eficientă şi mai responsabilă (Acord de Asistenţă al USAID 117-0001-DG-DOAG), semnat la Chişinău la 28 septembrie 2016, (Chişinău, 15 octombrie 2021); i. Cel de al Unsprezecelea Amendament la Acordul de asistenţă privind obiectivul de dezvoltare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creşterea comerţului şi investiţiilor în sectoarele cheie (Acord de Asistenţă al USAID 117-0002-EG-DOAG), semnat la Chişinău la 28 septembrie 2016, (Chişinău, 15 octombrie 2021).

 

Este salutabilă urgentarea procesului de semnare a acordurilor la care s-a muncit intens o perioadă mult mai îndelungată decât 100 de zile (de fapt câțiva ani), și la care au muncit inclusiv mulți dintre cei „355 funcționari compromiși”, eliberați din funcție pe motive politice.

88

Am aprobat Hotărârea de Guvern cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Moldova și Germania privind conversiunea permiselor de conducere;

 

Acțiuni realizate.

89

Am aprobat Hotărârea de Guvern cu privire la aprobarea semnării Acordului dintre Moldova şi Lituania cu privire la conversiunea permiselor de conducere;

 

90

Am inițiat negocierile și aprobarea semnării Acordului privind serviciile de roaming internațional în reglementarea rețelelor de comunicații publice mobile în statele Parteneriatului Estic (Republica Armenia, Republica Azerbaidjan, Republica Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina)

 

92

Am semnat Acordul dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind participarea la Programul-cadru al Uniunii Europene pentru Cercetare și Inovare „Orizont Europa”. Programul „Orizont Europa” este stabilit să sprijine cercetarea și inovarea de la etapa de concept până la comercializarea rezultatelor și de a consolida bazele științifice și tehnologice pentru a contribui la soluționarea marilor provocări globale ale epocii noastre și a permite realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Participarea Republicii Moldova la Programele-cadru ale Uniunii Europene va permite internaționalizarea sistemului național de cercetare și inovare, precum și asigurarea procesului de integrare în Spațiul European de Cercetare.

 

Acțiune deja menționată la acțiunea nr. 76.

109

Am elaborat Conceptul Sistemului informațional „Înregistrare cu statut de șomer” și a Regulamentul privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional „Înregistrare cu statut de șomer”. Proiectul prevede digitalizarea procesului de înregistrare a cererilor de acordare a statutului de șomer și a ajutorului de șomaj

 

Este salutabilă realizarea acțiunii date, care a fost lansată încă în anul 2020.

 

 

110

Am modificat Codul Muncii pentru a reglementa procedura de acordare salariaților zile libere sau instituire a șomajului tehnic în situații excepționale, de acordare a zilelor libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, pe toată durata suspendării, în mod forțat, a procesului educațional în cazul condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme ce au ca efect suspendarea procesului educațional în cadrul instituțiilor de învățământ și în vederea reglementării unui regim juridic nou care ar permite gestionarea într-un mod mai flexibil de către angajatori a resurselor umane în perioada reducerii activităților economice care se datorează unor situații excepționale (regimul de activitate redusă).

 

Realizare deja menționată la acțiunea nr. 13.

Atenționăm și faptul formulării eronate a realizării Guvernului, or Codul Muncii a fost modificat de către Parlament la propunerea Guvernului.

115

Pe 8 septembrie 2021, la Chișinău, a fost semnat Acordul în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Republica Elenă și Aranjamentul administrativ 28 pentru aplicarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Republica Elenă.

 

Acordul în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Republica Elenă a fost menționat ca realizare la acțiunea nr. 87.

129

În urma auditului realizat la achizițiile publice desfășurate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în perioada anului 2018 – 2021, a fost identificată suma de 38,9 milioane lei, cheltuită cu derogări de la prevederile legale, dosarele au fost transmise organelor de anchetă.

 

Acțiunea a fost realizată de către Curtea de Conturi a Republicii Moldova, fiind aprobată Hotărârea nr.50 din 10 septembrie 2021 cu privire la Raportul auditului conformității asupra achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Afacerilor Interne în anii 2019-2020

130

Ministerul Afacerilor Interne a stopat achiziții dubioase în derulare, din anii 2020 – 2021, în valoare totală de peste 25 mln lei (tehnică de calcul, utilaje și echipamente de protecție, reparații);

 

Acțiune declarativă

131

La 29.09.2021, pentru săvârșirea infracțiunii de corupere pasivă au fost reținuți 13 angajați ai Sectorului Poliției de Frontieră Aeroportul Internațional Chișinău a IGPF al MAI. Angajații SPF Aeroport, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în contextul restricțiilor impuse de situația epidemiologică, au creat și implementat o schemă de obținere ilicită a mijloacelor bănești de la pasagerii care plecau din țară și în privința cărora apăreau suspiciuni de deținere și prezentare a testului PCR «COVID-19» cu semne de falsificare.

 

Acțiune realizată de către CNA

135

La 28-29 octombrie 2021, în Moldova (Orhei) a fost organizată a 3-a ședință a Comisiei moldo-ucrainene privind utilizarea stabilă și protecția bazinului fluviului Nistru. Evenimentul a fost desfășurat în vederea punerii în aplicare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul protecției și dezvoltării durabile a bazinului râului Nistru, semnat la Roma la 29 noiembrie 2012. Astfel, după 2 ani au fost relansate discuțiile moldo-ucrainene pe aspecte prioritare legate de protecția Nistrului. Conform Procesului-verbal al ședinței semnat de cei doi co-președinți, ambele părți vor întreprinde acțiuni concrete întru asigurarea realizării acestora în termenii agreați de comun acord.

 

Ținând cont de informația disponibilă privind acțiunile unilaterale ale părții ucrainene privind modificarea albiei fluviului Nistru, protecția râului rămâne a fi doar preocuparea părții moldovenești.

138

A fost angajată prima tranșă de 25 milioane de euro din cadrul Programului destinat pentru finanțarea dezvoltării infrastructurii în Regiunile de management al deșeurilor. În regiunea-pilot Ungheni-Nisporeni-Călărași este în proces de creare Operatorul Regional.

 

Apreciem asigurarea continuității politicilor publice în domeniul gestionării deșeurilor solide.

140

Am lansat 2 sisteme de canalizare și stații de epurare la Cantemir și Dănceni (circa 7 mii de persoane conectate la sistem cu perspectiva de regionalizare a serviciilor);

 

Apreciem asigurarea continuității politicilor publice în vederea asigurării populației cu servicii calitative de aprovizionare cu apă și canalizare.