Loading...

A fost creat Grupul de inițiativă pentru înregistrarea Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei.

Stimați Prieteni, Împreună cu mai mulți colegi am creat Grupul de inițiativă pentru înregistrarea Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei. Obiectivul principal al PDCM constă în dezvoltarea și modernizarea Țării noastre Republica Moldova, prin consolidarea societății și integrarea statului nostru în Uniunea Europeană.

Sunt onorat să fac parte dintr-o echipă de patrioți ai Țării, care de-a lungul activității lor au manifestat mult profesionalism și respect față de oameni: Dna Viorica Dumbrăveanu (ex-Ministru MSMPS), Dl Vasile Tomuz (Vicedirector Institutul Mamei și Copilului), Dl Anatol Usatîi (ex-Ministr MEI), Dna Iulia Costin (Director ODIMM), Dna Marina Golovaci (Vicedirector Asociația Medicală Teritorială Buiucani), Dna Liliana Iaconi (Secretar general al Guvernului), Dl Alexandru Botnari (Primar mun.Hâncești), Dna Sorina Ciobanu (Director Școala de muzică din or. Șoldănești), Dl Mihail Catan (Primar s. Molești, Ialoveni), Dl Ivan Gheorghiu (Secretar de stat MECC), Dl Alexandru Holostenco (Director Spitalul de Copii „Valentin Ignatenco”), Dl Victor Coadă (antreprenor, ex-Director SFS), Dna Natalia Postică (șef Direcție Cancelaria de stat), Dl Marin Alla (angajat al Cancelariei de stat, expert în drepturile omului și relațiile interetnice), Dna Elena Gavriliță (sef Direcție MSMPS), Dl Luigi Savoia (specialist în strategie de marketing și comunicare), Dna Djulieta Popescu (sef Direcție MSMPS), Dl Iulian Oltu (Director Spitalul de Dermatologie și Maladii comunicabile), Dl Marin Ursachi (Director IP "Baza auto a Cancelariei de star"), Dl Eugen Bălțat (Coordonator al inițiativei SOS-minor), precum și mulți alți colegi din diferite domenii.

Noi, cetățenii Republicii Moldova, am moştenit un pământ de o frumusețe rară, o Ţară pe care suntem datori să o păstrăm și să o dezvoltăm pentru urmașii urmașilor noștri. Băștinașii acestui meleag au fost tot timpul oameni vrednici și curajoși, au știut mereu să înfrunte greutățile și au trecut, cu demnitate, de vremurile vitrege. Și astăzi, poporul nostru este pus la grea încercare, dar suntem siguri că vom depăși și această perioadă de restriște!

Principalul nostru deziderat este crearea tuturor condițiilor pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, deoarece aceasta este singura posibilitate de a ne păstra statalitatea, de a crește nivelul de trai al oamenilor și de a valorifica oportunitățile de dezvoltare contemporane.

Integrarea în UE este și unica șansă de reintegrare a regiunii transnistrene. Realizarea obiectivului de integrare europeană va fi un suport în plus năzuințelor noastre de a construi relații de cooperare, bazate pe respect reciproc cu toate țările lumii, în special cu partenerii noștri strategici.

Îmbunătățirea condițiilor de viață în Ţară este posibilă prin restabilirea ordinii stricte, în deplină concordanță cu principiile statului de drept. Într-un stat democratic și puternic nu există corupție, nu există încălcarea drepturilor omului și nici dezmăț politic și administrativ. Acest obiectiv este realizabil și constituie prioritate absolută pentru echipa PDCM.

Salariile și pensiile oamenilor pot fi majorate esențial, iar drumurile, apa/canalizarea şi toată infrastructura publică pot fi construite la standarde europene, doar dacă asigurăm dezvoltarea economică a țării noastre. Aceasta se poate realiza exclusiv prin politici economice și fiscale stimulatorii pentru economie, prin investiții publice masive în localități și infrastructură, prin deetatizarea activelor statului și prin promovarea economiei verzi/ecologice.

Bine și liber poate trăi doar o societate educată, cultă și cu un sistem de ocrotire a sănătății, orientat spre nevoile oamenilor. Pentru echipa noastră, prioritatea imediată pentru domeniile ocrotirii sănătății, educației, științei, culturii, sportului este sporirea motivației materiale și spirituale a cadrelor profesionale din aceste domenii, însoțită de creșterea eficienței și calității activității acestor sectoare.

Oamenii vor ține la Ţara lor doar dacă statul va ține la oameni. La fel de importantă pentru echipa Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei va fi sporirea calității serviciilor publice și creșterea grijii statului față de cetățeni prin reformarea Administrației Publice Centrale și Locale. Structura actuală a ministerelor nu mai este relevantă priorităților de dezvoltare a Ţării, iar sistemul administrativ local este unul ineficient și costisitor. Echipa noastră are ca obiectiv imediat divizarea și restabilirea unor ministere, înlocuirea raioanelor cu un număr limitat de regiuni şi sporirea autonomiei financiare a autorităților locale de nivelul întâi.

Viitorul Țării sunt copiii și tinerii noștri. Edificarea unui sistem educațional modern și politicile de susținere a tineretului vor constitui preocuparea de bază a agendei echipei PDCM.

Aceste obiective pot fi atinse, alături de o echipă de profesioniști. Vă invităm să ne unim eforturile pentru a le realiza împreună!

Cu respect,
Ion Chicu