Loading...

DECLARAȚIE

La 1 ianuarie 2023 a intrat în vigoare noul Cod electoral adoptat la 8 decembrie 2022. Conform prevederilor acestuia, Comisia Electorală Centrală, urma, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a codului, să adopte actele normative necesare pentru organizarea și desfășurarea alegerilor.

Depășind acest termen, la data de 4 august 2023, prin Hotărârea nr. 1155, Comisia Electorală Centrală a adoptat Regulamentul privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public.

Astfel, atestăm că prin adoptarea unor noi reglementări în pragul campaniei electorale, Guvernarea premeditat încearcă obstrucționarea și limitarea altor concurenți electorali în comunicarea cu cetățenii.

Stabilirea unor asemenea prevederi precum că în perioada electorală a alegerilor generale pot fi difuzate doar mesaje aprobate de Comisia Electorală Centrală, presupune cenzura în comunicare, or concurenții electorali vor putea comunica doar mesaje permise de instituțiile subordonate regimului de guvernamânt.

Reglementările noi adoptate favorizează partidul de guvernare care nelimitat poate utiliza resursele administrative în campania electorală.

Cu regret, constatăm că se conturează intenția reală a regimului, de a îngrădi dreptul constituțional la libertatea opiniei și exprimării, dreptul la informație și a institui cenzura în toate sferile social-politice, prin instituirea triumviratului compus din Centrul „Patriot”, Comisia Electorală Centrală și Consiliul Audiovizualului.

Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei constată că guvernarea continuă, prin instituțiile sale subordonate, să adopte acte normative, contrar principiilor democratice, care tebuie să asigure respectarea drepturilor cetățenilor la alegeri libere și corecte.

Reieșind din cele expuse, solicităm revenirea la respectarea principiilor democratice, or doar așa pot fi asigurate alegeri liberi și corecte cu respectarea pluralismului politic și egalitatea în drepturi a concurenților electorali.