Loading...

Membrii PDCM au cinstit memoria eroilor căzuți în al doilea război mondial şi au adus un omagiu valorilor UE

Astăzi în Republica Moldova, sărbătorim două evenimente de mare valoare istorică – Ziua Victoriei și Ziua Europei.

Sărbătorim ziua, care consemnează victoria luminii asupra întunericului, a binelui asupra răului, a dragostei de oameni asupra urii. După multe decenii, ziua de 9 mai este asociată cu pacea, liniştea, speranţa şi unitatea – cuvinte care au o semnificaţie puternică pentru toţi cei care cunosc sacrificiul a milioane de oameni, cărora le datorăm liniştea de azi.

Ororile, provocate de cel mai sângeros război, pe care l-a cunoscut omenirea, ne obligă să păstrăm amintirea şi recunoştinţa pentru cei care s-au jertfit în numele viitorului nostru. Generaţiile secolului XXI au misiunea de a comemora aceste file tragice ale istoriei şi să preţuiască pacea, dobândită cu atâtea jertfe umane. În acelaşi timp, fiecare din noi este dator să înţeleagă că această victorie a fost posibilă doar prin solidaritatea tuturor celor care au fost nevoiţi să înfrunte un duşman comun. 

Astăzi, omenirea se confruntă cu alte provocări grele, iar unica șansă de a le face față este de a manifesta aceeași solidaritate între oameni, popoare și țări.
La distanță de câţiva ani după eliberarea Europei de fascism, a fost dat startul unui nou început pentru întreaga comunitate europeană. 

Problemele majore în Europa postbelică au fost soluționate prin solidaritate. Această comunitate a unit ţările, care împărtăşesc valorile democratice, care preţuiesc libertăţile şi drepturile fundamentale ale omului, care au ales calea dezvoltării şi progresului.

Republica Moldova a ales parcursul European, asociindu-se cu priorităţile şi năzuinţele ţărilor din familia europeană, punând mai presus de toate construirea statului de drept şi asigurarea unui trai decent pentru cetăţenii săi. Acest drum, ales de majoritatea celor care trăiesc în Ţara noastră, este unul anevoios şi dificil, dar fără îndoială este calea corectă de dezvoltare a Republicii Moldova.

Dragi prieteni,

Cu prilejul acestor două evenimente importante, permiteţi-ne să Vă felicităm şi să vă dorim prosperitate, bunăstare, siguranţă şi linişte în Ţară.

Slavă veșnică Eroilor căzuți pe câmpurile de luptă!