Loading...

Mesaj de felicitare cu ocazia a celei de-a 30-a Aniversări de la proclamarea Independenței Republicii Moldova

Dragi concetățeni,

Din numele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, Vă adresez cele mai sincere felicitări și urări de bine și sănătate  cu ocazia aniversării a 30-a de la proclamarea Independenței Republicii Moldova!

La 27 august 1991, poporul Republicii Moldova a pășit pe calea independenței, a pornit pe un drum lung și anevoios cu destinația Libertate, Demnitate națională și Bunăstare. Aspirația moldovenilor de a trăi liber și prosper în propria țară s-a dovedit a fi un obiectiv dificil de atins. În această perioadă poporul țării a avut de înfruntat multiple provocări de ordin intern sau extern, politic sau economic, militar sau natural. Soarta a fost nemiloasă cu noi, prea cu ghimpi este parcursul nostru spre idealurile la care milioane de moldoveni visau atunci, în perioada renașterii noastre naționale.

Suntem, însă, un popor măreț, suntem urmașii unor oameni, care de-a lungul veacurilor au fost vrednici să păstreze pentru noi acest colț de rai - Moldova! Au stat strajă la hotare, au clădit biserici și mănăstiri, au rezistat valurilor năprasnice din est și vest. Noi, generațiile de astăzi, avem aceeași misiune, aceeași datorie sfântă  – să făurim prezentul și viitorul poporului și țării noastre.        

În aceste zile de sărbătoare trebuie să fim recunoscători înaintașilor noștri, care în 1991 au avut curajul să declare independența statului nostru, au avut priceperea și entuziasmul necesar pentru a pune bazele statului Republica Moldova.  După 30 de ani de la acele evenimente istorice, în pofida mai multor dificultăți și erori admise în procesul de edificare a statului nostru, fiecare dintre noi trebuie să fie încrezător în viitorul țării noastre Republica Moldova. Avem nevoie de multă credință, muncă și dragoste de neam și țară pentru a atinge idealurile la care visam în august 1991.  Sunt sigur că vom reuși! Să uităm de diferențe și să ne unim eforturile pentru ca împreună să muncim pentru prosperarea și independența țării noastre.

La Mulți Ani, Republica Moldova!

La Mulți Ani, stimați cetățeni!

 

Ion Chicu,

Președintele PDCM