Loading...

Mesaj de felicitare de Ziua Agricultorului


Stimați producători agricoli, reprezentanți din agricultură și industria prelucrătoare,

În ultima duminică a lunii noiembrie, este marcată Ziua Lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare.

Timpurile se schimbă iar un lucru rămâne cert, Republica Moldova  continuă a fi un stat agrar doar că situația reală în acest domeniu este între A FI și A NU FI.

Nu putem nega rolul polifuncţional al agriculturii în dezvoltarea durabilă  a societăţii. Însă, în ultimii ani domeniul se confruntă cu foarte multe probleme, care nu sunt soluționate la timp și generează un colaps. Ultimele evenimente ne lasă un gust amar și ne demonstrează incapacitatea guvernării  de gestionare a crizei pe acest sector. Sectorul agrar și zootehnia sunt ramurile economiei naționale, care cel mai mult au avut de suferit din cauza politicilor economice și fiscale inadecvate, în mare parte tot din cauza populismului politicienilor.

Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei a susținut și va susține în continuare domeniul  agrar al țării. Agricultorii vor să fie auziți, să li se creeze un dialog constructiv și eficient, iar noi vom oferi tot sprijinul și consultanța necesară ca să depășim cu ușurință vulnerabilitățile sectorului agrar. Ne dorim o cooperare pe orizontală şi pe verticală, ne dorim sporirea competitivității producătorilor agricoli.

Reunirea eforturilor tuturor actorilor politici va aduce un suflu nou în domeniu  și va deveni posibil de a trece de la un sistem de agricultură  bazat pe lupta cu consecinţele implementării unui sistem de agricultură  imperfect spre un sistem de agricultură, care previne consecinţele negative. 

Agricultura este sectorul economic determinant pentru bunăstarea materială a sectorului rural, iar politicile statului trebuie să fie orientate spre modernizarea acestui sector și sporirea gradului de protecție al acestuia în fața fenomenelor climaterice nefavorabile.

Doar dacă intrăm peste puține cifre statistice, ne dăm seama de gravitatea situației. 

Ponderea agriculturii în PIB-ul Republicii Moldova a scăzut vertiginos în ultimii 10 ani – de la 28‐30% în anul 2000 până la 12‐15% în ultimii ani.  Concomitent a scăzut şi ponderea agriculturii în ocuparea forţei de muncă – de la 50%pînă la 27‐28%. De menționat, că această scădere pe parcursul ultimilor 10‐15 ani  este cu mult mai bruscă comparativ cu alte  ţări din regiune. Migraţia populaţiei a creat un deficit real de braţe de muncă la sate. Sectorul agrar dispune de cele mai mici venituri medii lunare comparativ cu alte ramuri ale economiei.  

Totodată, putem menționa și succesele pe unele direcții.  Republica Moldova  este printre cei mai mari exportatori de cireșe din lume, ne plasăm pe locul 6 printre cei mai mari producători de nuci din lume,  avem cu ce ne mândri la producerea și exportul vinurilor. La fel se înregistrează succese la producătorii și exportatorii de mere , exportatorii de prune. Ultimii doi ani, Republica Moldova a reușit să penetreze și să cucerească noi piețe de desfacere.

Avem un popor muncitor și este imperios să punem accent pe dezvoltarea domeniului agriculturii pentru a avea o dezvoltare durabilă ca stat.

Cu prilejul sărbătorii profesionale Vă adresăm cele mai călduroase felicitări, sincere mulțumiri și recunoștință pentru munca sârguincioasă, pentru că ați crescut și adunat la timp roada bogată, pentru nopțile de toamnă nedormite, pentru mâinile trudite și pentru sinceritatea intențiilor.

Vă dorim condiții climaterice favorabile, optimism, multă sănătate, pace iar rodul muncii să vă aducă satisfacție sufletească!

Cu respect, 

Ion CHICU, președintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei