Loading...

Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei continuă procesul de edificare a structurilor sale pe întreg teritoriul țării și constituirea organelor de conducere la nivel național.

Consiliul Politic Național, reunit la finele săptămânii trecute, a ales vicepreședinții formațiunii, secretarul general, membrii Biroului Executiv Central și conducătorii Departamentelor de specialitate, responsabile de elaborarea politicilor pe domenii cheie.

La conducerea partidului au fost promovate în egală măsură persoane cu experiență profesională vastă și tineri, care deja au reușit să se afirme în domeniile în care activează.

Conform deciziei Consiliului Politic Național, PDCM va avea 5 vicepreședinți:

- Anatol Usatîi, fost ministru al Economiei și Infrastructurii, care va fi responsabil de blocul economic, inclusiv dezvoltarea regională și infrastructura;

- Alexandru Holostenco, ex-secretar de stat la Ministerul Sănătății și Protecției Sociale, care va avea în responsabilitate domeniul sănătate şi protecție socială;

- Diana Dicusari, directorul Centrului naţional de conservare şi promovare a patrimoniului cultural imaterial, care va avea în sfera de responsabilitate domeniul educație, cultură, cercetare și sport;

- Alexandru Botnari, primarul mun. Hâncești, care va fi responsabil de domeniul administrației publice locale și centrale;

- Vlad Castraveț - tânăr, care și-a făcut studiile și stagiul peste hotare, angajat în domeniul financiar, care va fi responsabil de domeniul politici pentru tineret.

Domenii foarte importante, inclusiv, integrarea europeană și politica externă, edificarea statului de drept și respectarea drepturilor omului, vor fi coordonate la direct de către președintele formațiunii.

În funcția de secretar general al PDCM a fost aleasă dna Viorica Dumbrăveanu, fostul ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

De asemenea, Consiliul Politic Național a decis componența Biroului Executiv Central și a desemnat conducătorii celor 7 Departamente de specialitate.

Departamentele vor fi conduse de către: Ina Darii - Director adjunct al Trezireriei de Stat (Departamentul economie, dezvoltare regională, infrastructură); Julieta Popescu - șef de direcție MSMPS (Departamentul sănătate, protecție socială); Ion Gheorghiu - Secretar de Stat al MECC(Departamentul educație, cultură, cercetare și sport), Vasile Tataru - profesor, membru al Consiliului raional Fălești (Departamentul administrația publică), Victoria Levința - specialist în cadrul MSMPS (Departamentul tineret), Marin Ala - angajat al Cancelariei de stat (Departamentul drepturile omului și relații interetnice), Luigi Savoia - specialist în strategie de marketing și comunicare (Departamentul relații cu diaspora).

În perioada imediat următoare, PDCM îşi propune să vină mai aproape de oamenii din localitățile țării, prin constituirea de noi organizații teritoriale, la care invităm să se alăture oameni de valoare, profesioniști și patrioți ai țării, pentru a contribui împreună la atingerea obiectivelor PDCM.

„Avem o echipă cu oameni de excepție. Împreună, vom reuşi să readucem Republica Moldova pe calea dezvoltării și să reîntoarcem cetățenilor încrederea în propriul stat”, a punctat președintele PDCM, Ion Chicu.