Loading...

Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei a fost înregistrat oficial la Agenția Servicii Publice, după îndeplinirea tuturor cerințelor legale.

Obiectivul principal al PDCM este - dezvoltarea Republicii Moldova și îmbunătățirea vieții oamenilor prin consolidarea societății în jurul unor idei și scopuri comune.

Programul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, se bazează pe obiectivele de restabilire a statutului de drept și a ordinii în țară; consolidarea eforturilor națiunii pentru obținerea perspectivei de integrare europeană a țării, astfel evitând dispariția statului și reintegrarea țării; asigurarea unui salt economic pentru a spori potențialul țării de a crește nivelul de trai al populației.

PDCM consideră că mobilizarea poporului pentru schimbarea spre bine a lucrurilor în țară poate fi realizată doar prin readucerea pe prim-planul vieții social-politice a intelectualității și profesioniștilor integri. Aceasta este precondiția de bază și unica soluție pentru revenirea țării pe tărâmul normalității, or la momentul actual elita națiunii (profesorii, medicii, oamenii de cultură, savanții și cercetătorii, tinerii talentați și sportivii de performanță, oamenii de afaceri inovatori și cei mai buni profesioniști din administrația publică) este înlăturată de către clasa politicieni de la cele mai importante procese decizionale, ce vizează prezentul și viitorul națiunii noastre.

Bazele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) au fost puse în cadrul Congresului de constituire, convocat săptămâna curentă la Chișinău. În calitate de preşedinte al noii formaţiuni politice, a fost ales cu votul unanim al delegaţilor prezenți la Congres ex-Prim-ministrul, Ion Chicu.

„Pe parcursul câtorva săptămâini din momentul anunțării intenției de a crea Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, echipa noastră a reușit să parcurgă toți pașii prevăzuți de legislație pentru înregistrarea unui partid politic. În această perioadă, în jurul nostru s-au adunat peste 1600 de cetățeni, care și-au depus semnătura pentru aderarea la PDCM și crearea formațiunii. Din numele întregii echipe a PDCM invit oamenii cu dragoste de țară, profesioniștii din toate domeniile vieții social-economice și politice, reprezentanții tuturor etniilor și generațiilor de moldoveni care locuiesc și muncesc acasă și peste hotarele țării, să ne consolidăm cu toții pentru dozvoltarea Republicii Moldova. Noi știm că aceasta este posibil și noi știm cum asta este posibil”, a declarat președintele PDCM, Ion Chicu.

Conform statutului formaţiuni, aprobat în cadrul congresului, PDCM este un partid de centru-dreapta, care împărtăşeşte şi promovează doctrina creștin-democrată, pledează pentru consolidarea cetățenilor din Republica Moldova în jurul unor deziderate care unesc și nu dezbină societatea.

De asemenea, în cadrul congresului a fost votată componența Consiliului Politic Național. Acesta urmează să se întrunească ulterior pentru a alege vicepreședinții și secretarul general al Partidului.