Loading...

PDCM a depus un Denunț la Procuratura AnticorupțieProcuratura Anticorupție

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 198

e-mail: [email protected]

 

 

DENUNȚ

 

La 18.01.2024 Agenția Proprietății Publice și Aeroportul Chișinău informează privind inițierea procesului de demarare a licitației cu strigare pentru locațiunea activelor neutilizate din Aeroportul Internațional Chișinău, destinate activității de Travel Retail & Food and Beverages, popular cunoscute ca: Zona Sterilă și Zona Duty Free.


În comunicat a fost indicat că bunurile, proprietate a statului, vor fi expuse la licitație conform prevederilor Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 136/2009 și a Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 483/2008. Licitația se va desfășura cu respectarea condițiilor de eligibilitate stabilite pentru a asigura un acces nediscriminatoriu al agenților economici ce dispun de experiență internațională și reputație ireproșabilă. Astfel, se mizează pe identificarea celui mai bun agent economic care va contribui la asigurarea unui nivel cât mai înalt a serviciilor prestate călătorilor și la creșterea imaginii de credibilitate a Aeroportului Chișinău (Inițiere licitație publică - Aeroport Chișinău (gov.md)).


La 20.02.2024 Agenția Proprietății Publice și Î.S. Aeroportul Internațional Chișinău anunță că luni, 19 februarie, s-a încheiat etapa de înregistrare la licitația cu strigare în vederea selectării unui locatar pentru spațiile comerciale cu destinația de alimentație publică și comerț specializat pentru zona sterilă din incinta AIC. Au aplicat doar două companii: LeBridge și Lagardere, ceea ce nu asigură o concurență suficientă. Reieșind din lipsa de concurență suficientă, dar și a unor carențe a procesului de organizare a licitației anunță că comisia de profil a decis relansarea licitației publice.


​Noul calendar al  procesului de organizare a licitației publice va include următoarele etape:


• 21 februarie – 4 martie: pregătirea documentelor de inițiere a licitației, cu asigurarea tuturor rigorilor legale;

• 4 martie: plasarea anunțului de inițiere a licitației;

• 11 martie : start al procedurii de depunere a ofertelor;

• 25 martie (ora 17.00): termenul limită de depunere a ofertelor;

• 26-28 martie: examinarea dosarelor cu oferte de participare la licitație;

• 29 martie: desfășurarea publică a licitației cu strigare și anunțarea rezultatelor finale.

(A fost anunțat Calendarul procesului de organizare a unei noi licitații la AIC (gov.md)).


​La data de 04.03.2024 Î.S. ,,Aeroportul Internațional Chișinău” informează asupra inițierii procesului de desfășurare a licitației cu strigare pentru locațiunea activelor neutilizate pe un termen de 3 ani, destinate activității de Travel Retail & Food and Beverages. 


S-a indicat că bunurile, proprietate a statului, vor fi expuse la licitație conform prevederilor Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 136/2009 și a Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 483/2008. (Aeroportul Internațional Chișinău anunță inițierea unei noi licitații publice (gov.md)).


În data de 26.03.2024 Aeroportul Internațional Chișinău plasează anunță că în contextul în care, la 25 martie, curent, ora 17:00, s-a finalizat termenul de depunere a ofertelor pentru Licitația cu strigare pentru locațiunea activelor neutilizate destinate activității de Travel Retail & Food and Beverages, informează că a fost depus doar un singur dosar de participare, respectiv, Comisia de licitație a decis prelungirea termenului de depunere a cererilor de participare.


Calendarul de organizare a licitației publice:


• 26 martie - 15 aprilie, 2024 - perioada de depunere a cererilor de participare;

• 15-16 aprilie, 2024 - examinarea dosarelor;

• 17 aprilie, 11:00 - desfășurarea licitației și anunțarea câștigătorului.

Totodată, informează că în cazul în care și la expirarea termenului prelungit, va fi depus doar un singur dosar, organizatorul licitației va considera procedura nominalizată a fi finalizată, potrivit prevederilor Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 483 din 29.03.2008 în coroborare cu prevederile Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 136 din 10.02.2009.” (licitatiea-prelungirea-termenului (airport.md)).


Potrivit art. 7 alin. (2) lit. e) din Legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, exprimă acordul la transmiterea în locaţiune/arendă sau comodat a activelor neutilizate în activitatea întreprinderii de stat/municipale, decide modul de selectare a locatarului şi coordonează contractele de locaţiune/arendă şi contractele de comodat.


Art.8 alin. (7) lit.f)  din Legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, consiliul de administrație întreprinde măsuri pentru asigurarea integrităţii şi a folosirii eficiente a bunurilor întreprinderii, inclusiv adoptă decizii privind oportunitatea comercializării sau dării în locaţiune/arendă sau comodat a activelor neutilizate ale întreprinderii, privind oportunitatea casării bunurilor raportate la mijloacele fixe, a gajării bunurilor pentru obţinerea creditelor bancare, a acordării sponsorizării.


În această ordine, pct. 8 din Regulamentul cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 483 din 29.03.2008, stabilește că bunurile neutilizate de întreprinderile de stat/municipale, de autoritățile/instituțiile bugetare și de societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public pot fi date în locațiune cu acordul prealabil al autorității publice centrale sau locale. În acordul eliberat de autoritatea abilitată se va indica obiectul (denumirea bunului), locațiunea căruia se acceptă, termenul contractului, suprafața bunurilor imobile, destinația utilizării acestora și mărimea chiriei anuale.


Pct. 10 din Regulamentul cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate, imperativ stabilește că bunurile aflate în gestiunea întreprinderilor de stat/municipale pot fi date în locaţiune la decizia consiliului de administraţie doar cu acordul autorităţii ce exercită funcţia de fondator al întreprinderii, obţinut conform prevederilor pct.8.


Din toate anunțurile, comunicatele cu privire la inițierea procesului de demarare a licitației cu strigare pentru locațiunea activelor neutilizate din Aeroportul Internațional Chișinău, plasate de către Agenția Proprietății Publice, ÎS „Aeroportul Internațional Chișinău” (AIC), și din alte informații apărute în public ajungem la concluzia că licitația pentru locațiunea activelor din Aeroportul Internațional Chișinău este organizată/desfășurată abuziv și ilegal.


Astfel, Agenția Proprietății Publice în calitate de fondator a ÎS „Aeroportul Internațional Chișinău”, avînd în limita competenţelor atribuite, exercitarea drepturile de administrare a întreprinderii prin intermediul consiliului de administraţie şi al administratorului, contrar prevederilor legale abuziv au expus și au organizat licitația pentru locațiunea activelor din ÎS „AIC”:


- fără o decizie privind oportunitatea dării în locațiune a activelor întreprinderii, emisă de organul competent, Consiliul de administrație a ÎS „AIC”;


- în lipsa acordului prealabil, al Agenției Proprietății Publice în calitate de fondator, la transmiterea în locațiune a activelor ÎS „AIC” eliberat în modul stabilit de actele normative;


- în lipsa deciziei, Agenției Proprietății Publice în calitate de fondator, cu privire la modul de selectare a locatarului, or caietul de sarcini prin care este stabilit modul de selectare a candidatului nu este aprobat prin decizia Agenției Proprietății Publice.


- caietul de sarcini nu include obligații investiționale, a fost elaborat tendențios, în care fără o justificare și argumentare economică și tehnică, au inclus condiții de eligibilitate în care se încadrează doar o singură întreprindere (concluzie rezultată din informațiile publice, corespondența din aprilie 2023 a APP și ÎS „Aeroportul Internațional Chișinău” cu Lagardere (DOC Licitația cu bucluc de la Aeroport: „Lagardere” ar fi trimis Guvernului, în aprilie 2023, o scrisoare de intenție - Realitatea.md) scrisoarea Consiliului concurenței nr. APP-04/22-111 din 09.02.2024, Scandalul pe unele prevederi din caietul de sarcini pentru licitația de la aeroport nu încetează: Consiliul Concurenței a cerut explicații | Politic | UNIMEDIA, Consiliul Concurenței, confuz de scandaloasele prevederi din caietul de sarcini pentru licitația de la aeroport - Realitatea.md).


- contrar pct.12 din Regulamentul cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate, în vigoare la data lansării licitației, care prevedea că termenul de dare în locaţiune a bunurilor neutilizate ale întreprinderilor de stat/municipale şi ale societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public, neincluse în listele bunurilor nepasibile de privatizare, nu poate depăşi un an, au inclus în caietul de sarcini termenul de dare în locațiune, pe o perioadă de 3 ani.


​Prin urmare, urmează a fi stabilite și trase la răspundere persoanele care, în lipsa deciziilor organelor de conducere a ÎS „Aeroportul Internațional Chișinău”, în mod abuziv au decis transmiterea în locațiune a activelor Aeroportului Internațional Chișinău, cu scopul de a fi date în locațiune întreprinderii privilegiate.


​În comunicate a fost indicat că bunurile, proprietate a statului, vor fi expuse la licitație conform prevederilor Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 136/2009.


​Regulamentul privind licitațiile cu strigare și cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 136 din 10.02.2009, în vigoare la data anunțării licitațiilor (18.01.2024), anulării licitației (20.02.2024), relansarea licitației cu un nou calendar (20.02.2024), inițierea unei noi licitații (04.03.2024), nu prevedea posibilitatea anulării licitației, prelungirii licitației, iar anularea licitației a fost abuzivă și fără temei legal.


​Din cronologia evenimentelor ce au avut în loc și timp, se conturează că pentru a realiza și a duce la sfîrșit intențiile de a transmite spațiile Aeroportului Internațional Chișinău  în locațiune întreprinderii privilegiate prin Hotărîrea Guvernului nr.68 din 31.01.2024, publicată în MO din 23.02.2024, în vigoare din 23.03.2024 au modificat Regulamentul cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate, în care au exclus pct. 12 de prevedea că termenul locațiunii nu poate depăși un an, au întrodus pct. 131, care acordă posibilitatea termenului licitației și trecerea de la licitație cu strigare la negocieri directe, au modificat Regulamentul privind licitațiile cu strigare și cu reducere în care s-a întrodus dreptul de anulare a licitației.


​La caz sunt relevante și declarațiile funcționarilor care începînd cu anul 2023 cu diferite ocazii menționau că intenționează să transmită bunurile Aeroportului Internațional. La 14.11.2023, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în cadrul unei emisiuni Rezoomat, la Rlive (RLIVE! Vicepreședintele PAS, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu – invitatul emisiunii Rezoomat! - RLive.md; Andrei Spînu: La Chișinău vine o companie franceză de renume să vadă Aeroportul (anticoruptie.md)), a declarat că a vizitat mai multe aeroporturi și a discutat cu companii care au construit aeroporturi pentru a identifica cele mai bune soluții, iar săptămâna viitoare o companie franceză cu renume va vizita Aeroportul Internațional Chișinău.


Urmează a fi cercetate și întâlnirile avute de Andrei Spînu în calitate de ministru MIDR, Alexandru Musteață și Roman Cojuhari directori APP, Constantin Vozian direct AIC etc, cu reprezentanții companiei „Lagardere Travel Retail” din Franța https://telegraph.md/foto-la-paris-andrei-spinu-roman-cojuhari-si-alti-oficiali-au-avut-discutii-cu-partenerii-lagardere-travel-retail/, care necesită a fi examinate în ordine procesual-penală, pentru stabilirea faptului întrunirii elementelor unor infracțiuni în acțiunile acestor persoane cu funcții de răspundere.


Reieșind din cele expuse, în temeiul art. 262, 274 Cod de procedură penală,

 

Solicităm:

 

Examinarea denunțului, cercetarea sub toate aspectele, completă și obiectivă a legalității organizării și desfășurării licitației pentru locațiunea activelor neutilizate din Aeroportul Internațional Chișinău, cu atragerea la răspundere a persoanelor vinovate.

 

Informarea despre rezultatul examinării prezentului denunț și privind acțiunile întreprinse.