Loading...

Programului de consultanță lansat de echipa PDCM - Programul de atragere a remitențelor în economie „PARE 1 1”

Stimați Prieteni,

Continuăm prezentarea informațiilor utile în cadrul Programului de consultanță lansat de echipa PDCM. Zilele trecute am plasat informații privind programele: “Femei în afaceri”, “PARE 1+1” și “START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă”.

Astăzi, publicăm informații utile referitoare la:

Programul de atragere a remitențelor în economie „PARE 1+1”

Fondul de Garantare a Creditelor pentru IIM-uri 

Unul din principalele instrumentele de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) este Fondul de Garantare a Creditelor (FGC). Garanțiile emise de ODIMM sunt un sprijin sustenabil pentru IMM-uri care nu dispun de suficient gaj, iar Produsele de garantare cuprind practic toate sectoarele economiei, astfel contribuind direct la creditarea și dezvoltarea IMM-urilor.

Garanția financiară este un angajament în formă scrisă față de o bancă comercială parteneră, asumat de către ODIMM, privind asigurarea cu gaj suficient a creditelor acordate ÎMM conform produselor de garantare gestionate.

Criterii de eligibilitate:

Solicitantul de credit eligibil, care solicită acordarea Garanției Financiare este considerat orice persoană fizică cu activitate de întreprinzător sau persoană juridică care corespunde criteriilor de clasificare a sectorului IMM, stipulate în Legea nr. 179 din 21.07.2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii:

 

 • Întreprindere micro – întreprinderea care are cel mult 9 salariați, realizează cifră anuală de afaceri de până la 9 milioane de lei sau deține active totale de până la 9 milioane de lei;
 • Întreprindere mică – întreprindere care are de la 10 până la 49 de salariați, realizează o cifră anuală de afaceri de până la 25 de milioane de lei sau deține active totale de până la 25 de milioane de lei;
 • Întreprindere mijlocie – întreprindere care are de la 50 până la 249 salariați, realizează o cifră anuală de afaceri de până la 50 milioane de lei sau deține active totale de până la 50 de milioane de lei.

Precum și:

 • este înregistrată în conformitate cu legislația în vigoare şi activează pe teritoriul Republicii Moldova;  
 • prezintă dovezi ale viabilității afacerii, capacității de deservire și rambursare a creditului, în cadrul planului de afaceri și/sau bilanțului contabil și/sau fluxului mijloacelor bănești sau în baza altor documente financiare;
 • nu se află în stare de insolvabilitate, procedură de faliment, reorganizare etc.

 

Produse de garantare:

 • Întreprinderi debutante: suma maximă a garanției emise: 500 000 MDL; cota maximă de garantare: 80% din suma creditului solicitat; termenul maxim de garantare: 36 luni pentru creditele destinate completării mijloacelor circulante; pentru creditele investiționale perioada de garantare poate acoperi toată durata contractului de credit.
 • Întreprinderi nou-create: suma maximă a garanției emise: 700 000 MDL; cota maximă de garantare: 70% din suma creditului solicitat; termenul maxim de garantare: 36 luni pentru creditele destinate completării mijloacelor circulante; pentru creditele investiționale perioada de garantare poate acoperi toată durata contractului de credit.
 • Întreprinderi gestionate de tineri antreprenori: suma maximă a garanției emise: 1 000 000 MDL pentru întreprinderile cu o durată de activitate mai mică de 12 luni și 3 000 000 de lei pentru întreprinderile cu o durată de activitate mai mare de 12 luni ; cota maximă de garantare: 70% din suma creditului solicitat; termenul maxim de garantare: 36 luni pentru creditele destinate completării mijloacelor circulante; pentru creditele investiționale perioada de garantare poate acoperi toată durata contractului de credit.
 • Întreprinderi fondate sau gestionate de femei antreprenoare: suma maximă a garanției emise: 1 000 000 MDL pentru întreprinderile cu o durată de activitate mai mică de 12 luni și 3 000 000 de lei pentru întreprinderile cu o durată de activitate mai mare de 12 luni ; cota maximă de garantare: 70% din suma creditului solicitat; termenul maxim de garantare: 36 luni pentru creditele destinate completării mijloacelor circulante; pentru creditele investiționale perioada de garantare poate acoperi toată durata contractului de credit.
 • Întreprinderi active: suma maximă a garanției emise: 3 000 000 MDL; cota maximă de garantare: 50% din suma creditului solicitat; termenul maxim de garantare: 36 luni pentru creditele destinate completării mijloacelor circulante; pentru creditele investiționale perioada de garantare poate acoperi toată durata contractului de credit.
 • Întreprinderi exportatoare sau orientate spre export: suma maximă a garanției emise: 5 000 000 MDL; cota maximă de garantare: 50% din suma creditului solicitat; termenul maxim de garantare: 36 luni pentru creditele destinate completării mijloacelor circulante; pentru creditele investiționale perioada de garantare poate acoperi toată durata contractului de credit.
 • Garanții financiare pentru companiile afectate de criza pandemică. ÎMM-le au posibilitatea să solicite credite pentru capital circulant garantate de stat în proporție de până la 80% din credit cu o valoare de maxim 5 milioane de lei, cu un comision de garantare zero, 

 

Care este procedura de solicitare a garanției financiare?

Pentru a beneficia de un credit în condiții preferențiale, trebuie să te adresezi la una din băncile partenere cu care ODIMM are semnate acorduri de colaborare și să soliciți un credit garantat. Examinarea cererii de credit este efectuată de către fiecare creditor în conformitate cu procedurile și reglementările bancare interne.

După acceptarea de către Creditor a proiectului spre finanțare, în cazul în care întreprinderea are capacitate de rambursare a creditului dar nu dispune de suficiente garanții reale pentru asigurarea creditului și corespunde criteriilor pentru solicitarea unei garanții financiare, creditorul va expedia pe adresa ODIMM o cerere de garantare unică, semnată de creditor și debitor (ÎMM), iar ODIMM în termen de maxim 5 zile va examina posibilitatea emiterii unei garanții financiare.

 

Bănci partenere:

 • „FINCOMBANK” SA

 • Banca Comercială „ENERGBANK” S.A.

 • BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA

 • BC „VICTORIABANK” SA

 • BC „MOLDINDCONBANK” SA

 • BC „COMERȚBANK” SA

 • BC „Eurocreditbank” SA

 • BC „Eximbank” SA

 • Mobiasbanca – OTP Group SA

Colegii noștri vor răspunde la întrebările Dumneavoastră aferente acestui program și vor acorda tot suportul consultativ necesar.  În acest scop, Vă rugăm să expediați întrebările Dumneavoastră la adresa de email: [email protected]