Loading...

Stimați veterani, cu profundă recunoștință vă felicităm cu ocazia Zilei Victoriei!


Dragi veterani, stimați prieteni,

Astăzi e 9 mai, e ziua care simbolizează biruința luminii asupra întunericului, a vieții asupra morții, a binelui asupra răului, a dragostei de oameni asupra urii.

Cu 77 de ani în urmă, popoarele lumii, prin efort comun și cu prețul a zeci de milioane de vieți omenești doborau fiara fascistă acolo de unde aceasta a pornit. Doborau împreună cel mai antiuman și sângeros regim de stat, instalat în inima Europei pentru a omorî milioane de oameni doar pentru faptul că sunt diferiți: de altă etnie, de altă religie, cu alte obiceiuri și viziuni.

Atunci, în mai 1945, cei de știau bine ce moarte e războiul, credeau că omenirea și-a învățat lecția, că nu va mai admite războaie, că nu va mai admite fascism, rasism, militarism. Credeau în pacea veșnică. De atunci, însă, multe războaie au mai fost. Cel mai periculos, însă, care poate degenera într-o catastrofă globală, este acum, aici, iarăși în Europa. Să condamnăm războiul, să ne rugăm pentru pace!

Dragi prieteni,

Privirea bunicilor din fotografii nu se schimbă și nici pe noi nu ne vor schimba interpretările moderne, pentru că spiritul adevărului și memoria cuceririlor nu se politizează, precum nu se falsifică nici lecția de istorie. Doar învățând din istorie putem avea un prezent mai bun și putem făuri împreună un viitor pașnic. Este de datoria noastră ca astăzi să ne învățăm lecțiile trecutului și să ne unim pentru pace.

Și astăzi avem nevoie de pace, avem nevoie de o Europă liberă și unitară, pentru că ne leagă memoria comună, responsabilitatea pentru viața și sănătatea cetățenilor și o speranță puternică în viitorul prosper al popoarelor noastre, al țărilor noastre și al civilizației umane.

Stimați veterani, cu profundă recunoștință vă felicităm cu ocazia Zilei Victoriei! Vă mulțumim și ne închinăm în fața Dumneavoastră pentru că ne-ați adus pacea în Europa în acele zile de mai 1945!

Slavă veteranilor care au biruit fascismul!

Trăiască pacea!

Împreună cu colegii din Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei aducem astăzi un omagiu tuturor celor care cu prețul vieții lor au nimicit fascismul. Ca și în anii precedenți, toți împreună, indiferent de activitatea desfășurată și funcția ocupată, ne-am închinat și am depus flori la Complexul memorial "Eternitate" și în Scuarul Europei din Chișinău. Vă îndemnăm pe toți să cinstim veteranii și să comemorăm milioanele de victime ale acelui război!

Cu profundă recunoștință,

Ion Chicu,

președintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei.