Loading...

Invităm puterea politică la calm și să renunțe la linșajul și dezbinarea corpului de judecători

  • Iurie Mărgineanu: Parlamentul dorește să creeze un monstrul al corupției!
  • Fadei Nagacevschi: Invităm puterea politică la calm și să renunțe la linșajul și dezbinarea corpului de judecători

----------

Iurie Mărgineanu: Parlamentul dorește să creeze un monstrul al corupției!

Iurie Mărgineanu, avocat, profesor universitar constată - Art. 115 alin. (2) din Constituția Republicii Moldova acordă posibilitatea funcționării judecătorilor specializați pentru anumite categorii de cauze.

Deci, ideea creării instanțelor anticorupție nu este una nouă pentru Republica Moldova, mai spune Iurie Mărgineanu.

O asemenea inițiativă a fost lansată de Ministerul Justiției în 2015.

Autorii pe atunci pledau pentru lichidarea Judecătoriei Militare, iar în clădirea acesteia să fie amplasată o instanță specializată pentru cauzele de corupție și cele conexe corupției.

Ulterior, de la această idee s-au dezis.

Aici aș adăuga, că idea nu a fost susținută nici de partenerii de dezvoltare și nici de societatea civilă. Mai mult, UE tot timpul ne-a menționat să nu creăm asemenea structuri specializate.

Dar, aceasta nu este cea mai mare problemă, problema este în abordarea îngustă, ne sistemică.

▪ În primul rând: însăși crearea instanțelor specializate necesită o abordare mai profundă. Ca exemplu: Crearea instanțelor de fond specializate impune și crearea instanțelor de apel și recurs.

În caz contrar o singură instanță specializată nivelează însăși ideea de creare.

De aceea se necesită crearea unui sistem.

▪ În rândul doi: Însăși faptul specializării judecătorilor în domeniul corupției este unul foarte îngust, iar volumul de dosare pentru o instanță specializată este foarte mic.

Și aici aș adăuga practica vicioasă a organelor specializate, mă refer la toate cele specializate.

Atunci când nu sunt săvârșite infracțiuni se încep a exagera adică se inventează aceste infracțiuni sau atrage la indigou ori ce acțiune/inacțiune sau relație socială.

▪ În rândul trei: Înființarea instanțelor anticorupție nu poate eradica corupția în sine.

Cred și sunt convins că necesită mai bine studiată practica internațională la acest capitol, deoarece pare naiv să sperăm că activitatea unor instanțe va fi suficientă în lipsa unui mecanism și sistem de organe ca instrument de luptă și combatere a fenomenului.

La acest capitol aș mai adăuga că se creează o percepție greșită în care instanțele de judecată se luptă cu unele fenomene, ar trebui să lupte sau va dezrădăcina fenomenul.

Este utopică această idee, deoarece la popoarele primitive ideea de justiție se confundă cu legea talionului: ochi pentru ochi, dinte pentru dinte.

Astfel văd primitivii legea justiției divine.

Ideea fundamentală a lui Platon este că virtuțile au baza lor în înțelepciune și unitatea lor în justiție.

Toate cele trei virtuți – temperanță, curajul și înțelepciune se unesc în vederea unei valori mai înalte: justiția.

În ceea ce privește echitatea, originea acestui cuvânt se află în latinescul aequitos, care se traduce prin „dreptate”, „nepărtinire”, „cumpătare”, „potrivire”.

În înțelesul modern al cuvântului, echitatea privește atât activitatea de elaborare a dreptului, cât și cea de aplicare și interpretare a acestuia.

Dreptatea fără putere este neputincioasă, iar puterea fără dreptate este tiranică, mai spune avocatul și profesorul universitar, Iurie Mărgineanu.

VIDEO https://youtu.be/Px14nLqNPP8

-------------------------------

Fadei Nagacevschi: Invităm puterea politică la calm și să renunțe la linșajul și dezbinarea corpului de judecători

Procesul de implementare a Legii privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcțiile administrative din organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor (n.e. legea prevetting) a ajuns la final.

Scopul acestei legi a fost de a constitui un CSM integru, format din 12 membri conform prevederilor reformei Constituționale intrate în vigoare la 01.04.2022.

Consecințele acestei legi sunt însă la suprafață: imposibilitatea de a constitui un CSM conform Constituției, dar și blocarea CSJ. Adică efectele implementării legii sunt în totală contradicție cu reforma constituțională.

De fapt din 12 membri, urmare a procesului de prevetting noi am putea avea maximum 7 sau 8 membri.

Puterea politică insistă că chiar și o componență redusă a CSM este conformă Constituției, iar puterea judecătorească insistă că modul în care și-a produs efectele juridice legea prevetting este contrară Constituției, or:

▪ CSM trebuie să aibă componență deplină din start, fapt ce nu poate fi asigurat nici în prezent nici într-o perioadă previzibilă;

▪ nu se asigură reprezentarea adecvată a judecătorilor instanțelor de toate nivelurile de jurisdicție.

Conform efectelor legii și prevettingului, în cel mai bun caz în CSM vor fi reprezentați doar judecătorii din prima instanță;

▪ de fapt AGJ este impusă doar să numească fără a alege membrii - magistrați conform efectelor legii și soluțiilor Comisiei de prevetting instituite politic, iar Constituția stipulează că AGJ alege membrii săi;

▪ pentru moment nu este clară nici proporția finală a membrilor din partea societății civile aleși de Parlament în raport cu membrii - magistrați reprezentanți ai puterii judecătorești în CSM, odată ce nu sunt încă rezultatele finale ale Comisiei prevetting pentru toți candidații din rândul societății civile, nefiind clar nici, dacă Parlamentul va admite numirea prin vot politic și a unora ce nu au trecut prevettingul.

Lipsa de sinceritate, incoerența, aroganța puterii politice afectează încrederea puterii judecătorești în promisiunile acesteia;

▪ legea în forma actuală nu oferă dreptul la un recurs efectiv celor ce nu au trecut prevettingul;

▪ în situații similare Comisia de prevetting a emis soluții diferite;

▪ a fost modificată legea în timpul procesului de prevetting, adică au fost schimbate regulile de joc în timpul jocului.

În mai multe cazuri, soluțiile au fost imprevizibile.

De altfel, și contestarea masivă a soluțiilor celor ce nu au trecut prevettingul ridică semne serioase de întrebare cu privire la credibilitatea soluțiilor acestei Comisii;

Componența Comisiei de prevetting nu a întrunit standardele unei instanțe independente și imparțiale, asupra unor membri planând suspiciuni de afiliere politică și conflicte de interese inadmisibile.

Efectele aplicării acestei legi au plasat de fapt în situație de imprevizibilitate și blocaj puterea judecătorească, implicit afectând și drepturile fundamentale ale justițiabililor.

Acest mod în care a știut puterea politică să aplice legea generează dubii serioase cu privire la calitatea acestei legi prin prisma efectelor imprevizibile și anticonstituționale ce le-a produs.

Puterea judecătorească a declarat că nu este dispusă să i se aplice efectele anticonstituționale ale legii, iar puterea politică insistă pe aceste efecte.

Într-un final am ajuns în zona unui conflict dintre puterile statului, generat de efectele imprevizibile ale unei legi adoptate de Parlament.

Pentru a depăși situația creată, în spiritul principiului constituțional al colaborării și separației puterilor în stat, recomandăm:

1. A institui grup de dialog cu puterea judecătorească la nivel de Prim-ministru;

2. A solicita asistarea de către CoE la formarea CSM, dar și la medierea conflictelor dintre puterea judecătorească și celelalte două puteri ale statului;

3. A identifica soluții de compromis pentru a asigura crearea unui CSM conform Constituției;

4. A nu admite constituirea unui CSM format doar din reprezentanți ai societății civile sau cu un număr mai mic de membri - magistrați decât numărul reprezentanților din rândul societății civile delegați de Parlament.

5. Suplimentar propunem adresarea către Curtea Constituțională pentru interpretarea unor prevederi constituționale cu referire la CSM, reieșind din efectele generate de Legea prevetting, astfel încât puterile statului să aibă previzibilitate privind marja de acțiune pentru depășirea situației create.

Notăm, în condițiile în care nu vor fi identificate soluții adecvate pentru constituirea unui CSM conform Constituției și se va insista pe crearea unui CSM ce va fi în contradicție cu norma constituțională, considerăm posibilă supunerea testului de constituționalitate a Legii prevetting, urmare a efectelor imprevizibile ale aplicării acesteia ce pot lipsi de conținut normele constituționale cu privire la CSM (componență, mod de formare, funcționare), dar și dreptul la un recurs efectiv al celor ce pretind la mandatul de membru CSM.

Dacă efectele unei legi creează blocaje și nu oferă soluții pentru restabilirea ordinii de drept, asemenea legi de departe nu pot fi tolerate.

La final, invităm puterea politică la calm, să renunțe la linșajul, dezbinarea corpului de judecători și tentativele de apropiere / asociere a unor judecători cu puterea politică, fapt ce discreditează acei judecători și afectează grav independența justiției, fiind adus un deserviciu grav esenței statului de drept.

VIDEO https://youtu.be/Px14nLqNPP8