Loading...

în cadrul Programului de consultanță lansat de echipa PDCM, publicăm informații utile referitoare la încă 4 programe lansate în cadrul ODIMM

Stimați Prieteni,

Continuăm prezentarea informațiilor utile în cadrul Programului de consultanță lansat de echipa PDCM.
 

Zilele trecute am plasat informații privind programele: “Femei în afaceri”, “PARE 1+1”, “START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă” și Fondul de Garantare a Creditelor pentru ÎMM-uri.

 

Astăzi, publicăm informații utile referitoare la încă 4 programe lansate în cadrul ODIMM până în iulie 2021:

 

Programul de Ecologizare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii

a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 592 din 27.11.2019.  

 

Scopul Programului este de a promova, a susține și a dezvolta capacitățile ÎMM-urilor pentru a adopta practici de ecologizare a proceselor de producere și prestare a serviciilor.

 

Programul oferă o abordare integrată de susținere a ÎMM-urilor în introducerea practicilor de ecologizare și este structurat în următoarele componente:

Componenta I – Dezvoltarea instrumentarului informațional și a infrastructurii de implementare:

 1. Campanii de informare și conștientizare;
 2. Dezvoltarea capacităților instituționale de suport ale ecologizării ÎMM-urilor;
 3. Crearea instrumentarului informațional și de suport pentru ecologizarea ÎMM-urilor;

Componenta II – Suport acordat ÎMM-urilor:

1) Instruire și formare în domeniul ecologizării ÎMM-urilor;

2) Finanțarea acțiunilor de ecologizare a ÎMM-urilor de valoare mică;

Sunt oferite granturi mici ÎMM pentru implementarea planurilor de acțiuni de ecologizare privind utilizarea eficientă a resurselor; aplicarea modelelor de producție și consum durabile; introducerea eco-inovațiilor în procesele tehnologice; prevenirea poluării, reducerea și gestionarea deșeurilor; prevenirea poluării și gestionarea resurselor de apă etc.

 

Activități incluse:

a) oferirea asistenței consultative pe durata implementării acțiunilor de ecologizare;

b) finanțarea nerambursabilă pentru implementarea acțiunilor de ecologizare de valoare mică, care va constitui pînă la 70% din valoarea proiectului investițional, dar nu va depăși 200 000 lei.

          

3) Finanțarea acțiunilor de suport de valoare mare

 

La această etapă vor fi finanțate ÎMM-urile pentru implementarea standardelor și/sau certificatelor internaționale relevante ecologizării, a sistemului european de management ecologic și de audit, pregătirea pentru etichetarea ecologică națională și internațională, precum și achiziționarea de echipamente necesare ecologizării ș.a.

 

Activități incluse:

a) oferirea asistenței de consultanță și mentorat pe durata implementării acțiunilor de ecologizare;

b) finanțarea nerambursabilă pentru implementarea acțiunilor de ecologizare de valoare mare, care va constitui  pînă la 50% din valoarea proiectului investițional, dar nu va depăși 500 000 lei.

 

Componenta III –  Monitorizarea valorificării suportului acordat ÎMM-urilor.

 

Programului de susținere a afacerilor cu potențial de creștere înalt și internaționalizarea acestora

a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 439 din 1 iulie 2020.

 

Programul are drept scop contribuirea la creșterea economică durabilă prin atragerea investițiilor, sporirea competitivității și a productivității ÎMM din Republica Moldova, precum și internaționalizarea acestora.

 

Programul este dedicat ÎMM care planifică să iasă la export, să se extindă pe piețe externe de desfacere și/sau să substituie importurile de produse/servicii în Republica Moldova.

 

Etapele de implementare a Programului de susținere a afacerilor cu potențial de creștere înalt și internaționalizarea acestora sunt:

 

 1. Autoevaluarea potențialului de creștere și internaționalizare a ÎMM;
 2. Formarea competențelor antreprenoriale prin schema de Business Voucher;
 3. Suport financiar prin schema de “Grant”;
 4. Monitorizare și evaluare.

 

Cine poate participa la Program?

1) Întreprinderile definite prin Legea 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii;

2) ÎMM care activează pe piață de cel puțin 2 ani, demonstrează o creștere continuă și planifică să se extindă pe noi piețe de desfacere și/sau să substituie importurile de produse/servicii în Republica Moldova.

3) Lipsa restanțelor față de bugetul public național;

4) ÎMM cu potențial înalt de creștere, din sectoarele cu impact semnificativ asupra creșterii economice a Republicii Moldova, care utilizează atragerea investițiilor ca factor de competitivitate în penetrarea piețelor internaționale.

5) ÎMM care introduc elemente inovative în procesul de producere, diversifică produsele/serviciile, în special, în cazul în care acestea substituie importurile sau au potențial de export.

6) Suport financiar se va acorda ÎMM de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu respectarea următoarelor distribuiri: 30% din valoarea totală a bugetului prevăzut pentru municipiile Chișinău (20%) și Bălți (10%) și 70%- pentru celelalte localități.

 

Valoarea Business Voucher-ului constituie 50.000 lei. În cazul în care, activitatea propusă de companie necesită finanțare adițională, beneficiarii pot obține un Business Voucher suplimentar, în sumă de maxim 50.000 lei, din care contribuția proprie va constitui 40%.

 

Pentru implementarea Planului de dezvoltare strategică a companiei (minim 3 ani), beneficiarii pot solicita suport financiar nerambursabil cu o valoare maximă de 2.000.000 lei. Schema de „Grant” va funcționa în baza raportului de 50% investiții proprii și 50% grant nerambursabil.

Totodată, antreprenorii care vor solicita credite de la instituții financiare în scopul asigurării contribuției proprii în cadrul prezentului Program și nu vor dispune de suficient gaj, vor putea beneficia de suport prin intermediul Fondului de Garantare a Creditelor gestionat de ODIMM.

 

Programul de stimulare a participării agenților economici la târguri și expoziții.
 

Programul are ca scop impulsionarea agenților economici  să participe la târguri și expoziții pentru a-și spori vizibilitatea întreprinderilor pe piață. În cadrul expozițiilor agenții economici încheie noi contracte, găsesc noi clienți și stabilesc relații bilaterale de cooperare.

 

ODIMM gestionează Programul de promovare a participării agenților economici la târguri şi expoziţii. La Program pot aplica întreprinderile mici și mijlocii, gospodăriile țărănești, iar valoarea subvenționării este:

a) 100 % din costul taxei de înregistrare la expoziție/târg, dar nu mai mult de 1 000 lei; 

b) 50 % din costul arendei spațiului expozițional contractat, dar nu mai mult de 4 000 de   lei;

Suma maximă transferată unui beneficiar nu va depăși 5000 de lei.

 

Programul național de instruire continuă a antreprenorilor „Gestiunea Eficientă a Afacerii”.

 

 Lansat în anul 2009, Programul este destinat antreprenorilor de orice vârstă ce practică activități economice sub orice formă de organizare juridică, care doresc să-și sporească abilitățile în domeniul antreprenorial pentru asigurarea gestionării eficiente a afacerii.

Scopul Programului este sporirea nivelului de cunoștințe a agenților economici pentru desfășurarea unei activități economice eficiente.

 

Programul pune la dispoziție beneficiarilor 20 de module, care acoperă o gamă largă de aspecte în cadrul subiectelor predate, și anume:

 1. Aspecte legislative și normative privind gestiunea activității de întreprinzător;
 2. Bazele tehnologiilor informaționale pentru afaceri;
 3. Managementul afacerii;
 4. Evaluarea activității antreprenoriale;
 5. Marketing;
 6. Evidența contabilă și fiscalitatea: modificări în cadrul normativ-post Covid-19;
 7. Resursele financiare pentru ÎMM;
 8. Tehnici de comunicare și negociere (bănci, parteneri);
 9. Managementul riscurilor în afaceri;
 10. Activități Export-Import;
 11. Proceduri vamale;
 12. Procedura de insolvabilitate (aspecte teoretice și practice);
 13. Medierea și arbitrajul în afaceri;
 14. E-Comerț;
 15. Securitatea cibernetică a companiei-cerințe minime;
 16. Protecția componentelor de mediu;
 17. Gestionarea deșeurilor la întreprinderi;
 18. Eco-auditul (EMAS) realizat în Uniunea Europeană;
 19. Etichetare ecologică reglementată de standartele ISO;
 20. Asigurări și reasigurări.

 

 

Colegii noștri vor răspunde la întrebările Dumnevoastră aferente acestui program și vor acorda tot suportul consultativ necesar.

 

Vă rugăm să expediați întrebările Dumneavoastră la adresa de email: [email protected]