Loading...

Președintele PDCM, Ion Chicu și Fadei Nagacevschi au semnat și remis în adresa Consiliului Europei o scrisoare

Președintele PDCM, Ion Chicu și Fadei Nagacevschi au semnat și remis în adresa Consiliului Europei o scrisoare, prin care se atrage atenție la derapajele antidemocratice comise de guvernarea PAS, sub acoperirea regimului Stării de Urgență. 

O scrisoare similară a fost remisă și în adresa Delegației Uniunii Europene și Ambasadei SUA în Republica Moldova.Partenerii Republicii Moldova sunt sesizați în privința încălcării drepturilor fundamentale ale omului, dar și referitor la delapidarea mijloacelor financiare de miliarde de lei publici, multe din ele fiind provenite din împrumuturi și granturi externe.

PDCM va depune și o sesizare la Procuratura Generală, privind infracțiunile grave comise de membrii CSE, prin adoptarea unor decizii ilegale și anticonstituționale.

Textul Scrisorii către Consiliul Europei este plasat mai jos:

"Doamnei Marija Pejčinović BURIĆ, Secretar General al Consiliului Europei

Excelență,

Permiteți-ne să vă prezentăm salutul nostru și, folosind acest prilej, să vă mulțumim din numele Partidului pentru angajamentul necondiționat al instituției pe care o reprezentați în susținerea eforturilor Republicii Moldova privind consolidarea statului de drept.

În această ordine de idei, Vă aducem la cunoștință,
Pe 24 februarie 2022, Parlamentul Republicii Moldova a declarat regimul stării de urgență, care a fost prelungit prin Hotărârea Parlamentului nr.105/2022, Hotărârea Parlamentului nr.163/2022, Hotărârea Parlamentului nr.245/2022, Hotărârea Parlamentului nr.278/2022,  Hotărârea Parlamentului nr.330/2022 și Hotărârea Parlamentului nr. 12/2023.
Drept pretext pentru instituirea și prelungirea regimului stării de urgență s-a invocat standardizat situația legată de securitatea regională și pericolul la adresa securității naționale, precum și rapoartele Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova privind necesitatea prelungirii stării de urgență.
Prim-ministrul Republicii Moldova s-a angajat public să nu utilizeze excesiv acest instrument excepțional și să nu limiteze drepturile și libertățile fundamentale ale omului.
Spre mare regret, atestăm o situație alarmantă și o utilizare excesivă, chiar abuzivă a regimului stării de urgență pe teritoriul Republicii Moldova în vederea limitării drepturilor fundamentale ale omului, printre care, cele protejate de art. 6, 8, 10, 11, 18. art. 1 din protocolul adițional la Convenția europeană a drepturilor omului.

Partidul pe care am onoarea să-l conduc observă că a priori nu sunt întrunite condițiile prevăzute de  Constituție pentru perpetuarea regimului stării de urgență, apărând tot mai multe suspiciuni privind utilizarea acestui instrument în vederea eludării procedurilor democratice pentru fraudarea banului public prin achiziții netransparente și dubioase, pentru reglementarea abuzivă a tarifelor la serviciile de bază furnizate populației la niște prețuri exagerate.

Totodată ne exprimăm nedumerirea privind:

1. blocarea procedurilor de punere în aplicare a modificărilor constituționale (reforma justiției) intrate în vigoare pe 01.04.2022 de către Guvernul Republicii Moldova, modificări constituționale ce au fost posibile doar grație suportului și implicării plenare a CoE, UE și SUA, dar și tergiversarea punerii în aplicare a Strategiei privind reforma justiției;

2. neglijarea avizelor Comisiei de la Veneția pe domeniul reformei justiției, inclusiv modul de evaluare a Procurorului General, Stoianoglo Alexandru; evaluarea prealabilă a candidaților la funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii;

3. Reforma Curții Supreme de Justiție;

4. Manipularea opiniei publice de către Ministerul Justiției cu privire la esența avizelor Comisiei de la Veneția;  

5. Refuzul de a implementa recomandările CoE și angajamentul Guvernului Republicii Moldova de a exclude persoana ministrului justiției din componența Consiliului Superior al Procurorilor, care astăzi participă la ședințele Consiliului, alături de Președintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii cu mandat expirat, nereformat conform angajamentelor noastre internaționale și conform Constituției și Votează chiar și pe chestiuni privind cariera procurorilor;

6. Din cauza blocării reformei constituționale menționate supra și tergiversării implementării strategiei privind reforma justiției, are loc perpetuarea nejustificată a interimatelor în sistemul instanțelor de judecată, procuraturii și autoritatii nationale de integritate, fapt ce afectează stabilitatea acestor structuri de drept și decredibilizează soluțiile adoptate. În plus avem în continuare o Curte Constituțională incompletă din cauza unui Consiliului Superior al Magistraturii expirat și nereformat care nu are competența de a selecta al 6 judecător al Curții, fapt ce delegitimează soluțiile Curții.

În consecință,
Invităm respectuos să interveniți cu demersurile necesare către Guvernul și Parlamentul Republicii Moldova în vederea restabilirii ordinii de drept și revenirii acestor două puteri în stat în câmpul constituțional și să le invitați la respectarea standardelor CoE, angajamentelor asumate de către Republica Moldova și a Convenției europene a drepturilor omului.

Vă rog să agreați, stimată Secretar General, expresia înaltei noastre considerații.

Ion CHICU,
Președintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei ex-prim-ministru

Fadei NAGACEVSCHI,
Membru al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei ex-ministru al justiției

Detalii video