Loading...

Vă prezentăm Programul „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă

Stimați Prieteni,

Vă prezentăm Programul „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă

Continuăm prezentarea informațiilor utile în cadrul Programului de consultanță lansat de echipa PDCM. Ieri, am prezentat informația despre Programul “Femei în afaceri”. Astăzi, publicăm informații utile despre Programul de atragere a remitențelor în economie „PARE 1+1” și Programul „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă”

Programul de atragere a remitențelor în economie „PARE 1+1” 

a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 972 din 18.10.2010. Scopul Programului constă în mobilizarea resurselor umane și financiare ale persoanelor plecate benevol peste hotarele țării pentru a desfășura activitate de muncă, numite în continuare lucrători migranți, în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova. 

Criterii de eligibilitate:

 1. este lucrător migrant din Republica Moldova, soț/soție sau rudă de gradul întîi – beneficiar de remitenţe;
 2. este cetăţean al Republicii Moldova;
 3. doreşte să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte afacerea existentă;
 4. poate confirma, prin prezentarea documentelor justificative, că mijloacele financiare pe care le deţine provin din remitenţe.

Programul de atragere a remitențelor în economie „PARE 1+1” prevede acordarea suportului antreprenorial în cadrul a 4 componente distincte:

 • Componenta  I – „Informare şi comunicare”;
 • Componenta II – „Instruire şi suport antreprenorial”;
 • Componenta III – „Finanţarea afacerilor/Regula 1+1”;
 • Componenta IV – “Monitorizare, post-finanţare şi evaluare a Programului”. 

În cadrul Programului ”PARE 1+1”, antreprenorii au posibilitatea să beneficieze de un grant în sumă de până la 250 mii lei, în baza regulii „1+1”, care prevede că fiecare leu investit din remitențe va fi suplinit cu un leu din cadrul Programului. 

Programul „START pentru TINERI”: o afacere durabilă la tine acasă”, 

a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 973 din 10.10.2018. Scopul acestuia este  dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor și încurajarea inițierii afacerii, în special în zonele rurale, prin facilitarea accesului la resurse  financiare, instruire, consultanță și mentorat în gestiunea și extinderea afacerii.

Programul vine să complimenteze spectrul de instrumente de suport existente, dedicate tinerilor, în scopul facilitării inițierii și dezvoltării afacerilor, astfel, contribuind la menținerea tinerilor în țară, crearea locurilor de muncă și dezvoltarea socio-economică a localităților rurale.

Sunt eligibili să participe la acest program, tinerii cu vârsta cuprinsă între 18-35 ani, cetățeni ai RM, care doresc să starteze o afacere.

Derularea Programului ”Start pentru Tineri” include 4 etape:

 • Etapa 1. Identificarea ideilor de afaceri – Hackaton;
 • Etapa 2. Concursul notelor de proiect. Formare antreprenorială;
 • Etapa 3. Concursul proiectelor investiționale și finanțarea nerambursabilă;
 • Etapa 4. Monitorizare și suport post-finanțare.

Astfel, Programul oferă tinerilor trei forme de suport:

 • Instruiri în domeniul antreprenorial: suport informațional, consultativ și de mentorat la etapele de elaborare și implementare a proiectului investițional;
 • „Business voucher” pentru accesarea serviciilor de instruire și consultanță în valoare de până la 10 mii lei;
 • Finanțarea proiectului investițional în sumă de până la 180 mii lei.

Colegii noștri vor răspunde la întrebările Dumneavoastră aferente acestor programe și vor acorda tot suportul consultativ necesar. În acest scop, Vă rugăm să expediați întrebările Dumneavoastră la adresa de email: [email protected]